อยากให้ลูกเรียนเก่งสอบได้ ให้พาไปสักการะเทพเจ้าแห่งการศึกษา

อยากให้ลูกเรียนเก่งสอบได้ ให้พาไปสักการะเทพเจ้าแห่งการศึกษา

การเรียนสมัยใหม่ทำให้เด็กไทยมีแต่ความเครียด เพราะมีความคาดหวังจากพ่อแม่สูง การเรียนต้องมีการสอบแข่งขันไม่ว่าจะแข่งกับตนเอง แข่งกับเพื่อนในชั้นเดียวกันการสอบได้คะแนนน้อยจะทำให้มีความรู้สึกไม่มี อับอาย บางทีเด็กเรียนเก่ง ขยันเรียนแต่เวลาสอบกลับได้คะแนนน้อย เคยสงสัยไหมว่าเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะดวงหรือเปล่า บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ความจริงการเสริมดวงเป็นเรื่องที่คนโบราณทำมาตั้งแต่นานมาแล้ว แล้วสอนลูกหลานแต่คนสมัยใหม่ไม่เชื่อ มีแต่โทษเด็กเรียนไม่เก่งเพราะสติปัญญาด้อย เรียนอ่อน ไม่ตั้งใจเรียน จนทำให้เด็กน้อยใจและเป็นปมด้อย ความจริงการเสริมดวงเรื่องการเรียนมีหลายวิธีแต่วิธีที่คนจีนโบราณแนะนำสู่ลูกหลานคือ การไปสักการะ บุ่งเซียงตี่กุง หรือ เหวินซางตี้จวิน เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเทพเจ้าการศึกษาและเทพเจ้าแห่งการประพันธ์เป็นเทพที่ปัญญาชนเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด คติความเชื่อคนจีนโบราณเชื่อว่าเป็นดาวเหวินซางดาวแห่งการศึกษามาจุติ บางทีเรียกว่าเทพกษัตริย์เหวินชาง

     สำหรับการไปสักการะไปได้ที่ ศาลเจ้ากว๋องสิว วัดเล่งเน่ยยี่และวัดทิพยวารีวิหาร และวัดจีนอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยที่มีการสร้างรูปเทพเจ้าเหวินซางตี้จวินไว้บูชา วิธีบูชาเตรียมหัวหอมที่พ้องเสียงกับคำว่าฉลาดในภาษาจีน ขึ้นฉ่าย ออกเสียงภาษาจีนกลางคล้ายความหมายว่า ความมุมานะ บากบั่น ซาลาเปาออกเสียงภาษาจีนกลางคล้ายความหมายว่า การสอบติด และเสื้อที่ใส่วันสอบวางที่โต๊ะบูชา และนำบัตรประจำตัวสอบไปวนซ้ายไปขวาผ่านควันธูป เพราะมีความเชื่อว่าจะเสริมดวงเรื่องการสอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: