ระวัง! ลักษณะบุคคลที่ไม่ควรเข้าใกล้งานศพ


ระวัง! ลักษณะบุคคลที่ไม่ควรเข้าใกล้งานศพ


บุคคลที่เรียนวิชาอาคม ไสยศาสตร์ มนต์ดำแล้วนำวิชาที่เรียนมาทำร้ายคนอื่นเป็นคนที่ไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะชอบพิสูจน์ตนเอง ลองวิชากับเหยื่อที่ตนเลือก คนที่โชคร้ายโดนวิชามารคงทรมานไม่น้อย บางคนอาจเสียชีวิต ฉะนั้นคนไทยโบราณจะสอนลูกหลานให้สังเกตลักษณะบุคคลที่เรียนวิชามนต์ดำที่กล่าวมาจากการไปร่วมงานศพ และควรอยู่ห่าง ๆ โดยสังเกตสิ่งผิดปกติตามรายการที่บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     บันทึกคนโบราณบอกมาว่า คนที่เรียนวิชาอาคม หรือ มีครูบาอาจารย์ เมื่อไปสู่งานอวมงคลใดๆ ก็ตาม มีการห้าม มิให้รับประทานสิ่งใดๆ ในงานเพราะจะผิดครู นั่งสงบเงียบไม่ทานอะไรเลย ธรรมเนียมคนไทยเวลามีงานศพ เจ้าภาพจะจัดอาหารคาวหวาน ไว้เลี้ยงแขกที่มาร่วมพิธีเป็นการขอบคุณ และบุคคลที่เรียนวิชาอาคม ไสยศาสตร์ มนต์ดำจะไม่รับประทานอาหารที่เจ้าภาพงานศพจัดไว้ให้เพราะจะผิดครู หลีกเลี่ยงการเข้าไปไหว้ศพ การไหว้ คารวะศพผู้เสียชีวิตเป็นมารยาททางสังคมไทยที่แขกผู้มาร่วมพิธีควรเดินเข้ามาไหว้ศพ เป็นการแสดงการคารวะ บุคคลที่เรียนวิชาอาคม ไสยศาสตร์ มนต์ดำจะไม่คุกเข่าไหว้ศพที่ตายโหง หรือตายจากอุบัติเหตุ แต่กรณีเป็นญาติกันตามสายเลือด พวกเขาจะกราบพระก่อนที่จะไหว้ศพ ไม่กล้าเผาศพ การเผาศพคือธรรมเนียมงานศพไทยที่จะต้องทำ เพราะมีความเชื่อว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ตายสู่สุคติ


     บุคคลที่เรียนวิชาอาคม ไสยศาสตร์ มนต์ดำจะไม่เผาศพที่ตายโหง เพราะจะเป็นการเผาวิชาที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอน ไม่เคารพครูบาอาจารย์ แม้กระทั่งญาติพี่น้องที่ตายโหงก็จะไม่ไปเผาศพ คือลักษณะเด่นที่ควรสังเกต ไม่กล้าเหยียบบันไดเมรุ กรณีบุคคลที่เรียนวิชาอาคม ไสยศาสตร์ มนต์ดำจะเผาศพผู้ตายด้วยความชรา ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บจะไม่เหยียบบันไดขั้นแรก เพราะมีความเชื่อว่าสรรพวิญญาณที่มีบาป มีทุกข์ จะมารอคอยขอกุศลอยู่ตรงบันไดขั้นแรก จะก้าวข้ามไป ใครมีครูบาอาจารย์หากไม่ข้ามขั้นแรก ฝ่าฝืนเหยียบลงไป เป็นการไม่เคารพครูบาอาจารย์ เพราะนำพาท่านเข้าสู่ที่อโคจร กลัวเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่ บุคคลที่เรียนวิชาอาคม ไสยศาสตร์ มนต์ดำจะไม่กล้ารับประทาน เพราะมีความเชื่อว่าเจ้าที่ เมื่อเทียบกับครูบาอาจารย์ มีศักดิ์ไม่เท่ากันผู้ฝ่าฝืนคือผู้ที่หมิ่นเกียรติครูอาจารย์ที่สอนวิชา

     ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติในคนที่รู้วิชาอาคม ไสยศาสตร์ มนต์ดำจะไม่บอกใครและจะหลีกเลี่ยงการไปร่วม งานอวมงคล เพราะเกรงว่าวิชาที่ตนร่ำเรียนมาจะเสื่อม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: