วิเคราะห์การจัดฮวงจุ้ยโรงงานญี่ปุ่น


วิเคราะห์การจัดฮวงจุ้ยโรงงานญี่ปุ่น


คุณสงสัยไหมว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาก เพราะคนญี่ปุ่นมีวินัยในการทำงานสูง มีวิธีการทำงานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นคำตอบ จะจริงหรือไม่แต่ โรงงานญี่ปุ่นมีวิธีการจัดที่ตรงวิชาฮวงจุ้ย บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     โรงงานญี่ปุ่นไม่ว่าในเมืองไทยหรือที่ประเทศญี่ปุ่นมีการจัดพื้นที่สะอาด มีสุขลักษณะและไม่รกรุงรัง ความสะอาดทางฮวงจุ้ยอธิบายได้ว่าเป็นเรื่องซี่ พลังแห่งการเคลื่อนไหว และการไหลเวียนเคลื่อนที่ไหลเวียนไปมาในอาคาร บริเวณพื้นที่ทำงานในโรงงานที่มีพนักงานทำงานอยู่ การไหลเวียนนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพเพราะจะเกิดการถ่ายเท หากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย การถ่ายเทของอากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ทำให้ปอดได้รับอากาศที่ดี และอากาศบริสุทธิ์นี้เองจะมีออกซิเจนเข้าไปทำให้ปอดได้ฟอกโลหิต สร้างเม็ดเลือดเสริมความสดชื่นในการทำงานโรงงานญี่ปุ่น จะต้องมีการออกแบบให้มีการเก็บกักอากาศเพื่อการหายใจก่อนถ่ายเทออกไป พลังแห่งการไหลเวียนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับพอดี หากมีการไหลเวียนมากเกินไปจะมีผลเสีย การไหลเวียนที่ดีทางฮวงจุ้ยจะส่งผลประสิทธิภาพการทำงาน คนญี่ปุ่นเปิดใจกว้างที่จะเชื่อว่าการทำงานทุกอย่างต้องมีปัญหาให้แก้ไขเสมอ และจะไม่หนีปัญหา โดยการทำงานทุกขั้นตอนคนญี่ปุ่นจะกำหนดสิ่งที่ทำให้ผลงานไม่เป็นไปตามคาดหวัง มาร่วมกันแก้ไข แยกทีละขั้นตอนการทำงานแล้วหาสาเหตุแห่งปัญหาให้พบ ก่อนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันไม่ให้มีปัญหาแบบเดิมซ้ำ เป็นวิธีการทำงานแบบคนญี่ปุ่น ที่ทั่วโลกยอมรับเรื่องคุณภาพการทำงาน


     ความสะอาดและสุขลักษณะกระตุ้นความรู้สึกอยากจะการทำงานเป็นทีมเพราะความมืด ความรก ความสกปรกทำให้พนักงานมีความรู้สึกหงุดหงิด ง่วงนอน ขาดความกระตุ้นตื่นตัว ในโรงงานญี่ปุ่นยังมีการทาสีกระตุ้นความรู้สึกความอยากทำงานสีที่ทาในโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นสีโทนสว่างสีขาว สีครีม เสริมฮวงจุ้ยกระตุ้นทำให้พนักงานอยากทำงาน เหตุการณ์สำคัญอย่างสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมา เชื่อว่าคนไทยคงทราบกันแล้วคนญี่ปุ่นมีเลือดรักชาติมากที่สุด เพราะตั้งแต่เด็กจนโตคนญี่ปุ่นจะมีการปลูกฝังวินัยเรื่องความสามัคคีเป็นพื้นฐานก่อนที่จะสอนเรื่องความรักชาติ ที่สุดกลายเป็นจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม จนกลายเป็นวิธีการทำงานแบบคนญี่ปุ่น ตั้งแต่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การวางแผนการทำงาน การควบคุมการทำงานจนบรรลุเป้าหมาย คนญี่ปุ่นจะประสานงานเป็นหนึ่งเดียวทำงานแบบบูรณาการเพื่อเป้าหมายเดียวกันเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งที่สุด ศาสตร์แห่งความสมดุลของภูมิทัศน์ที่เรียกว่า ฮวงจุ้ย จะช่วยบอกถึงวิธีการจัดแต่ง เสริม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างในโรงงานสร้างความสมดุล และความลงตัว ปรับสิ่งที่ไม่สมดุลให้เสริมดวงพนักงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: