คำทำนายจากพิธีพืชมงคล 2561 เศรษฐกิจไทยร้ายดีอย่างไร


คำทำนายจากพิธีพืชมงคล 2561 เศรษฐกิจไทยร้ายดีอย่างไร


ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจะประกอบพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวไร่ชาวนา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประธาน พิธีพืชมงคลมีความสำคัญอย่างไรและคำทำนายการเสี่ยงทายปี 2561 ผลเป็นอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ทุกอาชีพมีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมต่างๆ มาตั้งแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นเป็นการบวงสรวง บูชา อ้อนวอนเทพเจ้าประจำวิชาชีพ แล้วเมืองไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่โบราณคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับพืชพรรณธัญญาหาร ย่อมอยู่คู่กับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก คนไทยโบราณยึดปฏิบัติมานานเพราะเชื่อว่าจะก่อให้เกิดอาหารอุดมสมบูรณ์ เกิดสวัสดิ์มงคลและความปลอดภัยมั่นคงแก่อาชีพตนเองและพิธีพืชมงคลเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งที่ประเทศไทยยังคงปฏิบัติทุกปีและปี 2561 สำหรับประเทศไทย ปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเริ่มขึ้นโดยพระราชพิธีพืชมงคลพิธีทางพุทธในวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญทางพราหมณ์จะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลท้องสนามหลวง ก่อนเริ่มพิธีพระยาแรกนาจะต้องเสี่ยงทายผ้านุ่งก่อนทำพิธีและผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งปี 2561ได้ผ้า 6 คืบทำนายว่า น้ำน้อยเพราะผ้านุ่งยาว นาในที่ลุ่มได้ผลดีส่วนนาที่ดอนจะเสียหายบ้าง เมื่อจบพิธีจะมีการเสี่ยงทายให้พระโคกินอาหารเสี่ยงทาย เจ็ดอย่างคือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด งา หญ้า เมล็ดธัญญาพืช น้ำ และเหล้า วันพืชมงคล 2561 คำทำนายพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับ ต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง


     ผลการทำนายคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกลองเสี่ยงลงทุน และคนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมควรเริ่มลงทุนเพาะปลูก

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: