สีมหัศจรรย์กับวิธีแก้ฮวงจุ้ย


สีมหัศจรรย์กับวิธีแก้ฮวงจุ้ย


การเปลี่ยนภูมิทัศน์และการปรับฮวงจุ้ยบริษัท องค์การ ส่งผลให้พนักงานไม่จำเจ แล้วยังกระตุ้นแรงจูงใจอะไรบางอย่างสำหรับพนักงานบางคน เป็นต้นว่าที่เคยเฉื่อยชา กลับมาขยันทำงาน ที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันกับสามัคคีปรองดอง ที่เคยคิดทุจริตอาจกลับใจซื่อสัตย์ องค์การราชการและเอกชนทุกแห่งย่อมมีปัญหามากน้อยขึ้นอยู่กับว่าผู้นำจะมีภาวะผู้นำในการปกครองบุคลากรแค่ไหน เชื่อไหมว่าวิชาฮวงจุ้ยมีการเลือกสีทา ปรับแต่งบริเวณออฟฟิต บริษัท องค์การแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้ บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     การใช้สีแก้ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก ประหยัด และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกิจการร้านค้า บริษัท องค์การ จะต้องพิจารณาความสอดคล้อง และเข้ากันได้ของทิศทางฮวงจุ้ย การใช้สีนอกจากจะประยุกต์ใช้กับป้ายโฆษณา และออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการแก้ฮวงจุ้ยของทำเลที่ตั้งให้เกิดความสมดุลของภูมิทัศน์ และความลงตัวของสิ่งแวดล้อมภายในร้าน ออฟฟิตบริษัท องค์การได้อย่าง

     สีชมพู ใช้เพื่อต้องการความนุ่มนวล ความห่วงหาอาทร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สีชมพูจะส่งเสริมความรัก ความอ่อนโยน ความรักความสามัคคีคนในองค์การทีมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งให้ดียิ่งขึ้น แก้ไขได้โดยการทาสีสีชมพูที่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะเป็นทิศฮวงจุ้ยเสริมเรื่องความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เพราะธรรมชาติของสีชมพูเป็นสีที่โน้มน้าวจิตใจที่แข็งกร้าวให้อ่อนโยนลง ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับผู้พบเห็น


     สีฟ้า ใช้เพื่อแก้ฮวงจุ้ยพนักงานที่เคยคิดทุจริตอาจกลับใจซื่อสัตย์ องค์การราชการและเอกชน สีฟ้าจะกระตุ้นความซื่อสัตย์ สร้างความผูกพันระหว่างร้าน ออฟฟิตบริษัท องค์การกับลูกจ้าง กระตุ้นความเป็นหนึ่งเดียว สร้างความรัก ความภักดีของลูกจ้างที่มีต่อกิจการ ควรเปลี่ยนสีวอลเปเปอร์เป็นสีฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

     นอกจากนี้ยังมีสีที่สำคัญนิยมนำมาแก้ไขฮวงจุ้ยคือ สีขาว ซึ่งนับว่าเป็นจุดกำเนิดของสรรพสิ่ง เป็นสีแสดงความสะอาดบริสุทธิ์ สงบเงียบปรับสภาพได้ เป็นการรวมพลังเพื่อเกื้อหนุน ทั้งยังแก้ไขสถานการณ์ทำให้ความรุนแรงกลายเป็นความอ่อนโยน มีการโน้มน้าวจิตใจให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพิ่มความมีเมตตา ลดการฉ้อฉลของพนักงาน และลูกจ้างลง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: