เสริมดวงการงานให้สำเร็จ ด้วยวิธีการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะพนักงาน


เสริมดวงการงานให้สำเร็จ ด้วยวิธีการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะพนักงาน


ผู้บริหารระดับสูงจะทำงานลุล่วงตามจุดประสงค์ที่วางแผนไว้ได้ต้องมีพนักงานที่เก่งงาน และรับคำสั่ง ทำตามอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานระดับปฏิบัติงานควรมีโต๊ะทำงานประจำและจัดฮวงจุ้ยที่เหมาะสมจะเสริมดวงผู้บริหาร จัดอย่างไร วางอะไรไว้ตรงไหน บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     การจัดวางสิ่งของบนโต๊ะทำงานนั้นผู้บริหารจะต้องเข้าใจว่า กำลังดำเนินธุรกิจหรือบริหารงานที่มีลูกจ้างหรือพนักงานจำนวนมาก พนักงานที่ไม่ได้เป็นระดับกรรมการบริษัท การจัดวางของบนโต๊ะทำงานควรมีเอกสารที่จำเป็นมากที่สุดเท่านั้น หากมากเกินไป จะก่อให้เกิดความเครียด การจัดวางสิ่งของดังกล่าวสำหรับโต๊ะทำงานนั้นก็เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่ควรมีอยู่บนโต๊ะก็คือ ต้นไม้จำลอง แจกันดอกไม้เพื่อเพิ่มความสดชื่น ลดภาวะฟุ้งซ่าน ทำให้มีจุดรวมจิตใจเพื่อการคิดการวางแผนอย่างเป็นระบบควรวางไว้ตำแหน่งขวามือด้านมุมโต๊ะทำงาน บริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือบริเวณที่มีสายไฟฟ้ามากควรวางก้อนหินเพราะจะลดพลังคลื่นแม่เหล็ก ควรจะประยุกต์หินสีมาประดับที่โคนต้นไม้ตำแหน่งขวามือด้านมุมโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานพนักงานระดับปฏิบัติการควรหันเข้าผนังและนั่งติดกันเป็นทางยาวเพราะสะดวกกับผู้บริหารระดับสูงเดินตรวจผลการงาน ทราบและตรวจสอบว่าพนักงานคนใดทำงานหรืออู้งาน


     พนักงานการตลาดหรือฝ่ายขายควรมีแก้วน้ำไว้ที่บริเวณโต๊ะทำงานตำแหน่งที่สะดวกมือไม่ขัดการทำงาน เพราะน้ำแก้ความคิดเชิงระบบได้ ถ้าเกิดคิดไม่ออก น้ำจะกระตุ้นความคิดได้ ตามหลักการของการจัดโต๊ะทำงานวิชาฮวงจุ้ยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว เมื่อมีความต้องการคุณภาพจากการทำงานที่ดีที่สุด จะต้องหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งนี้เป็นการลดความเหนี่ยวนำ การรบกวนคลื่นสมอง สำหรับโต๊ะทำงานพนักงานที่มีความต้องการสมาธิเพื่อการวางแผน การตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจจะต้องแยกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าออกจากกันโดยเฉพาะผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ที่ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน การตัดสินใจเป็นหลัก ไม่ควรมีการวางอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าไว้ด้วยกันที่โต๊ะทำงาน เพราะความเครียดจากคลื่นไฟฟ้าส่งผลโดยตรงกับการงานไม่ประสบความสำเร็จ

     ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านงานจริง โดยมีการบันทึกไว้แล้วอาศัยความเชื่อถ่ายทอดออกมาเป็นศาสตร์หรือวิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของแต่ละคนที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย ที่ทำงานโดยมิใช่ความเชื่อแบบไร้แก่นสาร

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: