ประหารเจ็ดชั่วโคตร!! คำสั่งประหารสุดเหี้ยม มีที่มาจากสิ่งนี้

ประหารเจ็ดชั่วโคตร!! คำสั่งประหารสุดเหี้ยม มีที่มาจากสิ่งนี้

คนรุ่นใหม่คงเคยได้ยินวลีเด็ดที่กล่าวกันอยู่เสมอว่า สมควรประหารเจ็ดชั่วโคตร ความจริงจะโหดร้ายหรือไม่ สมัยโบราณมีบทการลงโทษอย่างที่กล่าวหรือไม่ แล้วเจ็ดชั่วโคตรมีที่มาอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ในสมัยโบราณมีโทษประหารชีวิตเช่นกัน เพราะความเชื่อคนโบราณเชื่อว่ากฎหมายที่รุนแรงจะทำให้คนเกรงกลัวไม่กล้าทำความผิด แต่ยังมีคนที่ฝ่าฝืนอยู่มาก มีการบันทึกว่าขั้นตอนดำเนินการสำหรับนักโทษประหารบัญญัติไว้ชัดเจน ย่อมแสดงว่าการประหารมีบ่อยครั้งและรุนแรงกว่าสมัยใหม่ เพราะสมัยก่อนใช้วิธีตัดศีรษะ แล้วมิใช่ว่าบุคคลผู้กระทำความผิดต้องรับโทษคนเดียว แต่สมัยก่อนมีการลงโทษทั้งวงศ์ตระกูล กล่าวคือ ฆ่าทั้งโคตร คือฆ่าหมดทั้งวงศ์ตระกูลรวมญาติพี่น้องหมดทุกคน เรียกว่ากันว่าฆ่าไม่เหลือ กล่าวคือตัวนักโทษเองและภรรยา ลูก หลาน เหลนแล้วนับพ่อแม่ ปู่ย่าตายายรวมทวด ซึ่งก็เกือบหมดวงศ์ตระกูลเช่นกันนับแล้วคือเจ็ดชั้นตามที่กล่าว กลายเป็นวลีเด็ดประหารเจ็ดชั่วโคตร จุดประสงค์คือไม่อยากให้คนทำความผิดร้ายแรง

     แล้วความผิดใดที่ต้องอาญาประหารเจ็ดชั่วโคตร สมัยโบราณคนที่เป็นกบฏจะต้องถูกประหารหรือฆ่าทั้งโคตรหรือถูกฆ่า 7 ชั่วโคตรมีการบันทึกในหนังสือกฎหมายเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ใช้มาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลางปรากฏโทษที่ต้องฆ่าทั้งโคตรเป็นโทษอยู่ในกฎหมาย กฎมณเฑียรบาล และ ลักษณะกบฏศึกหลายมาตรามาตราหนึ่งที่เป็นที่สนใจคือ ผู้ใดใจใหญ่ใฝ่สูงศักดิ์ มักกบฏประทุษร้าย จะต่ำพระองค์ลงจากกำภูฉัตร อนึ่งทำร้ายพระองค์ด้วยโหรายาพิษ แลด้วยยศเครื่องศาสตราสรรพยุทธ์ให้สิ้นพระชนม์ และผู้ใดเอาใจไปแผ่เผื่อข้าศึก นัดแนะให้ยกเข้ามาเบียดเบียนพระนครขอบขันธ์เสมาธานีน้อยใหญ่ เป็นต้นแล ให้ฆ่าเสีย 7 ชั่วโคตร เมื่อประหารชีวิตนั้นให้ประหารให้ได้เจ็ดวัน จึงให้สิ้นชีวิต เมื่อประหารนั้นอย่าให้โลหิตตกลงในแผ่นดินให้ใส่แพลอยเสียตามกระแสน้ำ มาตราหนึ่งที่ผู้ใดทำผิด ข้าพระเจ้าอยู่หัวเลี้ยงให้มียศถาศักดิ์ แลมีจิตคิดใหญ่ ใจใคร่ใฝ่สูงศักดิ์ทำกบฏประทุษร้าย ต่อการรบพุ่งเมืองท่านว่าโทษหนัก ให้ฆ่าเสียให้สิ้นทั้งโคตร เป็นต้น บทลงโทษอาญาประหารเจ็ดชั่วโคตรยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ห้า เพราะเชื่อว่าโทษที่สร้างความสะพรึงกลัวแก่ชาวยุโรป และไม่เป็นธรรมกับครอบครัว อย่างโทษประหารที่คนโบราณไทยบัญญัติไว้ จนกลายเป็นวลีที่กล่าวกันว่าประหารเจ็ดชั่วโคตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: