ล็อกเกตรูปถ่ายหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ


ล็อกเกตรูปถ่ายหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ 


พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ ที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พระสงฆ์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ให้การอุปการะช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV จำนวนมากมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในกิตติคุณของท่าน ทำให้ท่านได้รับความเคารพศรัทธาจากสาธุชนโดยทั่วไป

     อย่างไรก็ดี ได้มีการจัดสร้างล็อกเกตรูปถ่ายของหลวงพ่ออลงกตขึ้นมาเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้มีไว้บูชาระลึกถึงคุณงามความดีของท่านและถือปฏิบัติเอาความดีของท่านเป็นแบบอย่าง รูปแบบการสร้างเป็นล็อกเกตรูปถ่ายทรงไข่ ด้านหน้าเป็นรูปถ่ายหลวงพ่ออลงกตในอิริยาบถหันข้างใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ถือเป็นล็อกเกตที่ผู้ศรัทธาหลวงพ่ออลงกตรู้จักกันดีและต่างก็มีไว้บูชาเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง โดยเฉพาะคุณงามความดีของท่านที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วย อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาโดยแท้


ภาพ : ล็อกเกตรูปถ่ายหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ โดย จำรอง ติ๋ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: