ปาฏิหาริย์คืนพระจันทร์เต็มดวง เรื่องจริงหรือแค่งมงาย?

ปาฏิหาริย์คืนพระจันทร์เต็มดวง เรื่องจริงหรือแค่งมงาย?

คุณเคยสังเกตไหม ว่าทำไม เหตุการณ์สำคัญ ๆ หลายเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นตรงกับ คืนพระจันทร์เต็มดวง อย่างวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำไมบังเอิญตรงกับวันขึ้น สิบห้าค่ำ พระจันทร์เต็มดวงฤาเพราะอำนาจลี้ลับที่พระจันทร์ตอนที่เต็มดวง บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     พบความเชื่อได้จากความเชื่อของชาวตะวันตกที่ว่ามนุษย์หมาป่าที่มีร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกจะคืนร่างเป็นมนุษย์ในคืนพระจันทร์เต็มดวง ลองสังเกตสถิติการเกิดอาชญากรรมที่มักเกิดขึ้น และสำเร็จในคืนพระจันทร์เต็มดวง ครั้งสมัยโบราณชาวฮั่นถูกชาวมองโกลรุกราน และพร้อมกันลุกฮือต่อสู้กับชาวมองโกลจนชนะ โดยส่งสารเป็นการติดต่อสื่อสารกันเพื่อเป็นสัญญาณนัดหมายผ่านขนมติดกระดาษสีแดง กระทั่งสำเร็จในคืนพระจันทร์เต็มดวง จนเป็นที่มาของประเพณีการไหว้พระจันทร์จวบจนถึงปัจจุบันนี้

     นอกจากนั้นยังมีปรากฏการณ์สำคัญ และวันสำคัญที่มักจะเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระจันทร์ แรงดึงดูด และการเหนี่ยวนำ ในวันขึ้น 15 ค่ำ หรือที่คนไทยมักเรียกติดปากว่า วันเพ็ญ ที่เราจะนำมาเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมได้ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังตรงกับวันเพ็ญหรือวันที่พระจันทร์เต็มดวงทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นด้วย เช่น วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันที่ประกอบด้วยองค์ 4 คือ เป็นวันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ พระสงฆ์ 1,250 มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา (พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้) ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งมีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และวันสำคัญทางประเพณีไทยที่ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงก็คือ วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 หรือแม้กระทั่งทุกวันออกพรรษาของทุกปีที่เราจะเห็นดวงไฟประหลาดพวยพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขง จ.หนองคาย ชาวบ้านบริเวณนั้นเรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” ก็ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 นักวิจัยของไทยบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการประทุของสารเคมีที่ทับถมกันมานานจึงเกิดเป็นลูกไฟพวยพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขง และเกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงเช่นกัน ลองตั้งข้อสังเกตดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมานี้ เป็นข้อสังเกตส่วนบุคคลที่อาจเกิดจากแรงดึงดูด การเหนี่ยวนำของกระแสแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กโลก และดวงจันทร์ จนมีเหตุปาฏิหาริย์ขึ้น

     ในฐานะคนรุ่นใหม่ทำไมไม่ยึดฤกษ์พระจันทร์เต็มดวงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะลด ละเลิกอะไรบางอย่างที่เป็นความชั่วในสันดาน ความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าจะสำเร็จ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: