ปรับฮวงจุ้ยแก้ปัญหาความผิดพลาดในบริษัท


ปรับฮวงจุ้ยแก้ปัญหาความผิดพลาดในบริษัท


ทุกองค์การไม่ว่ารัฐหรือเอกชนย่อมปัญหาพนักงานทำงานผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ ความผิดพลาดที่ว่าอาจสร้างความเสียหายน้อยมากแล้วแต่งานที่พนักงานแต่ละตำแหน่งทำ ทางฮวงจุ้ยมีวิธีแก้ปัญหาที่ว่าได้บางอย่าง แก้ปัญหาอะไร แก้อย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza อยากจะเสนอ

     ทุกบริษัทย่อมมีออฟฟิต มีพื้นที่ว่างข้างอาคารสำนักงาน ส่วนใหญ่จะทำเป็นสวนไม้ประดับ ปลูกหญ้า ปลูกดอกไม้ประดับสวยงาม ว่านมงคล ตั้งศาลานั่งพักร้อน ภาพรวม ๆ อาจทำได้แต่ทางฮวงจุ้ยแนะนำว่าข้างทางเดินเส้นตรงไม่ควรมีต้นไม้สูงเกินหนึ่งเมตร เพราะจะเกิดความโปร่งโล่ง ส่งผลพนักงานไม่หลบงาน ผู้บริหารระดับสูงตรวจสอบการทำงานพนักงานระดับปฏิบัติการได้ รวมทั้งไม่เป็นที่ซ่อนของมิจฉาชีพ ทางเดินตรงควรเป็นลานสนามหญ้าและไม้ดอกหมุนเวียน หัวมุมทางเลี้ยวควรปลูกไม้พุ่ม พวกต้นแก้ว ส่งกลิ่นหอมชื่นใจสำหรับองค์การราชการเสริมพนักงานรักหน่วยงาน เชิดชูภักดีกับอาชีพดั่งดวงแก้ว หรือสาวน้อยประแป้งริมทางลานจอดพาหนะจะดูดสารพิษจากท่อไอเสีย และปลูกไม้ยืนต้นอย่างกวนอิม เพราะชื่อมงคลคล้ายกับเจ้าแม่กวนอิม สำหรับองค์การธุรกิจเอกชน เสริม ฐานะทางการเงินของกิจการธุรกิจ ควรตั้งศาลาไม้ไว้ในสวนสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่องานได้นั่งพักผ่อน


     ในขณะเดียวกันทางเดินรอบอาคารน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะจะเกิดพลังนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหว หน้าที่การงานคนในองค์การไม่ก้าวหน้าเช่นกันเพราะผู้คนที่มาติดต่องานธุรกิจ และราชการ มีทางเดินน้อยมีผลทางจิตวิทยาคือเกิดความรู้สึกแออัด รวมทั้งไม่มีทางเข้าไปจอดยานพาหนะ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่อยากเข้ามาองค์การในที่สุด ดังนั้นหลักการดำเนินธุรกิจและงานราชการให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานที่มีอยู่ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดมาบนพื้นฐานของหลักการตลาดที่ผสมผสานกับทำเลที่ตั้ง และธุรกิจต่างลักษณะต่างประเภทจะมีภูมิทัศน์สำหรับธุรกิจต่างกัน

     การดำเนินธุรกิจเป็นศาสตร์ที่คนจีนโบราณนำมาใช้ในการปรับทำเลที่ตั้งและที่อยู่อาศัยเกิดสมดุล เกิดความเชื่อ และศรัทธาเรื่องโชคลางนั่นเอง ดังนั้นทุกครั้งการปรับภูมิทัศน์องค์การจะได้ผลในทางบวกต้องอาศัยวิชาฮวงจุ้ยอย่างมีหลักการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: