จริงหรอ? โบราณว่า เหตุที่เกิดเป็นชายรักชาย เพราะทำบาปทำกรรมบางอย่างไว้

จริงหรอ? โบราณว่า เหตุที่เกิดเป็นชายรักชาย เพราะทำบาปทำกรรมบางอย่างไว้

สงสัยไหมว่าคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ไม่ว่าชายรักชายหรือหญิงรักหญิง ทำไมมีมากมายในสังคมไทย ความจริงควรเรียกว่า เพศที่สาม คงไม่แปลกอะไรเพราะจิตใจไม่ตรงกับเพศสภาพ บางคนกลับมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข แต่เชื่อไหมว่าการที่จิตใจไม่ตรงกับเพศสภาพทำให้ไปรักเพศเดียวกัน มีความต้องการทางเพศกับเพศเดียวกัน ความเชื่อคนโบราณว่าเป็นกรรมที่ชาติปางก่อนเคยล่วงเกินอะไรไว้ บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     คนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ รักเพศเดียวกัน คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่า ชาติปางก่อนเคยไปผิดผัวผิดเมีย ลักลอบเป็นชู้กับคนที่มีคู่อยู่แล้ว คนโบราณเชื่อว่าตายไปจะตกนรก แล้วมีกรรมเหลือพอที่จะมาเป็นมนุษย์แต่เศษกรรมมาวุ่นวายในภพใหม่ให้วุ่นวายเดือดร้อนจากเพศสภาพตน กล่าวคือบางคนเป็นชายแต่ใจหญิง บางคนเป็นหญิงแต่ใจชาย จนไม่ทราบวิธีจัดการกับตัวเอง เป็นที่รังเกียจในสังคม โดนรังแก ข่มขืนติดเชื้อโรคร้าย เหยียบหยาม จนบางคนไม่กล้าแสดงออกเก็บกดไว้ในใจ แอบไปสมสู่กับเพศเดียวกัน พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้กลุ่มชายรักชายบวชเพราะเกรงจะไปสร้างความวุ่นวายในหมู่สงฆ์

     ความจริงพฤติกรรมชายรักชายมีมานานตั้งแต่โบราณทุกชาติพันธุ์ เคยมีจารึกไว้ แต่มิได้นำมากล่าวอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นเรื่องอับอาย การที่ชายมีใจหญิงบุคลิกท่าทางกระตุ้งกระติ้ง แล้วรักผู้ชายเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องอับอายอะไร แต่คนโบราณจัดว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ ไม่สนับสนุนลูกหลานมีพฤติกรรมผิดเพศ คนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมอย่างที่ว่าควรตั้งตนดี อยู่ในศีลธรรม หมั่นแผ่เมตตา ให้เจ้ากรรมนายเวรคนที่เคยไปล่วงเกินผิดลูกผิดเมียมาเมื่อปางก่อน รักษาศีลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะศีลเรื่องกาเม คือไม่ประพฤติผิดในกามสำรวมเรื่องการไม่ไปเสพสมกับเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะลับตาหรือที่แจ้ง กรรมดีที่ทำไว้จะเกื้อกูลให้ชาติภพต่อไป เพศสภาพจะได้ตรงกับใจตนเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: