ฤกษ์คลอดลูก เดือนกรกฎาคม 2561 คลอดวันไหน เฮงที่สุด!


ฤกษ์คลอดลูก เดือนกรกฎาคม 2561 คลอดวันไหน เฮงที่สุด!


การเลือกฤกษ์คลอดบุตร ใช้ได้กับคุณแม่ที่วางแผนผ่าตัดคลอดเท่านั้น บางคนเรียก ฤกษณ์ผ่าคลอด เพราะคุณแม่ที่คลอดเองไม่สามารถรู้วันที่ ที่แน่นอนได้ วันกำหนดคลอดของคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติ สูติแพทย์จะนัดวันกำหนดคลอดคือ สัปดาห์ที่40 ของการตั้งครรภ์ แต่ส่วนใหญ่คุณแม่จะคลอดไม่ตรง เพราะทารกสามารถคลอดได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 37 เป็นต้นไป หมอดูจะแนะนำฤกษ์ที่ดีต่อการคลอดบุตร 5 ฤกษ์ด้วยกันคือ

เทวีฤกษ์ = ความรักนำพาความสำเร็จ
ภูมิปาโลฤกษ์ = เป็นใหญ่เป็นโต
มหัทธโณฤกษ์ = ร่ำรวยเงินทอง
ราชาฤกษ์ = ฤกษ์ของผู้นำ
สมโณฤกษ์ = ผู้ไผ่ดี ผู้ไผ่ธรรม

ฤกษ์คลอดเดือนกรกฎาคม 2561 ที่เป็นเทวีฤกษ์

     เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี ได้แก่วันที่

- วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์คลอดเดือนกรกฎาคม 2561ที่เป็น ภูมิปาโลฤกษ์

     เลือกคลอดภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ ได้แก่วันที่

- วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 8
- วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 8
- วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8
- วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์คลอดเดือนกรกฎาคม 2561ที่เป็น มหัทธโณฤกษ์

     เลือกคลอดมหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี ได้แก่วันที่


- วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 8
- วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์คลอดเดือนกรกฎาคม 2561 ที่เป็น ราชาฤกษ์

     เลือกคลอดราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน ได้แก่วันที่

- วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 8
- วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์คลอดเดือนกรกฎาคม 2561ที่เป็น สมโณฤกษ์

     เลือกคลอดสมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดในฤกษ์นี้ จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์ ได้แก่วันที่

- วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2561 ตรงกับ แรม 6ค่ำ เดือน 8
- วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 8
- วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 8
- วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 9

ข้อควรระวังในการเลือก ฤกษ์คลอดบุตร

     การเลือกวันดีๆให้กับลูก ควรเลือกวันที่อายุครรภ์คุณแม่มากเกิน 37 สัปดาห์ เพราะเป็นช่วงอายุครรภ์ที่ทารกในครรภ์พร้อมที่จะหายใจเองเมื่ออกจากท้องแม่แล้ว หากคุณแม่เลือกอายุครรภ์อ่อน ทารกอาจมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาได้ ทางที่ดีควรปรึกษาสูติแพทย์ในช่วง วัน เวลา ที่เลือกไว้แล้วว่า ทารกในครรภ์สุขภาพพร้อมตามฤกษ์นั้นหรือไม่ คุณแม่ควรเลือกฤกษ์ไว้มากกว่า 1 วัน เผื่อสูติแพทย์ติดธุระด่วนไม่สามารถผ่าตัดคลอดในวันนั้นๆได้ หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องเลือนผ่าคลอดลูก


เครดิต : mamaexpert.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: