ฮวงจุ้ยว่า เปลี่ยนตำแหน่งการวางสินค้าอย่างไร ให้ร้านค้าขายดี

ฮวงจุ้ยว่า เปลี่ยนตำแหน่งการวางสินค้าอย่างไร ให้ร้านค้าขายดี

เศรษฐกิจวันนี้มีปัญหามาก ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการไปเพราะขาดสภาพคล่อง การทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน บางครั้งประสบปัญหาอะไรบางอย่างติดขัด ลูกจ้างในร้านค้าทำงานไม่สอดคล้องประสานงาน ขาดความสามัคคี ทำไมไม่ลองหาวิธีแก้ฮวงจุ้ยโดยการเปลี่ยนที่วางสินค้าใหม่ จะวางอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     คนที่มีอาชีพค้าขายเปิดร้านค้าส่วนตัว ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภายในร้านเป็นส่วนประกอบสำคัญ กล่าวคือการค้าขายจะเจริญรุ่งเรือง ต้องอาศัยหลักวิชาฮวงจุ้ยคือ

     ภายในร้านค้า ควรมีแสงสว่างพอสมควรวิชาฮวงจุ้ยว่าเกณฑ์เรื่องแสงสว่างมากน้อย ควรสังเกตเวลากลางวัน คนนอกร้านควรแลเห็นคนภายในร้านค้าได้ชัดเจน แบ่งแยกได้ว่าเป็นชายหรือหญิง สวมเครื่องแต่งกายอย่างไรมีลวดลายอย่างไร ภายในร้านมืดจะทำให้ยอดขายน้อย ประตูร้านค้า มีการแล้วเดินเข้าไป ปรากฏประตูหลังร้านชัดเจน ร้านนี้จะขายดี แต่เก็บเงินไม่อยู่ ประตูร้านห้ามตรงกับประตูส้วม จะประสบปัญหาการเงิน และผู้อยู่อาศัยจะเจ็บป่วยได้ง่าย บริเวณประตูจะต้องเปิดโล่ง ซึ่งเปรียบเหมือนการมีบริวารที่ดี

       ส่วนการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในร้าน เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าหน้าร้านค้า วิชาฮวงจุ้ยว่าร้านค้าที่ดีเมื่อซ้ายคือตำแหน่งมังกร ทางซ้ายร้านค้าที่ยืนตรงแล้วมองไปทางประตูร้านค้าควรวางสินค้าที่ต้องการให้ขายดีจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทำให้ทราบว่า ธรรมชาติของลูกค้าที่จะเดินเข้ามาในร้านค้ามักเดินเลี้ยวขวา บริเวณทางเลี้ยวนี้จะสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้ามากกว่าจุดอื่นในร้านค้า ดังนั้นการวางสินค้าที่ต้องการนำเสนอเป็นกรณีพิเศษจะต้องวางที่จุดนี้ การหาตำแหน่งของการวางสินค้า นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก และมีผลทางจิตวิทยา ลองสังเกตสินค้าที่วางอยู่บนชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ชั้นวางสินค้าทางด้านขวาแนวระดับเดียวกับสายตาลูกค้า สินค้าที่วางมักขายหมดเร็วกว่าชั้นอื่น หากลองสังเกตวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุด้านข้าง หรือบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชนิดเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกันที่ชั้นอื่นมักจะหมดอายุช้ากว่า หลังร้านค้าควรวางสินค้าหนักเพื่อสื่อความหมายเรื่องความมั่นคงร้านค้า

     การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อทำธุรกิจมีความสำคัญมากเพราะการทำธุรกิจแทบทุกชนิด ผู้ประกอบการควรท่องจำไว้เสมอว่า มีทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะการทำการค้าในโลกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงการแข่งขันได้ และการแข่งขันนี้เองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินว่า ผู้ที่มีกำไรจะเป็นผู้ที่อยู่รอด และอยู่ได้ในตลาดต่อไป และนี่คือ สัจธรรมของการทำการค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: