แนะนำวิชาฮวงจุ้ย บริหารทิศทางลมอย่างไร ให้ชีวิตอยู่ดีกินดี


แนะนำวิชาฮวงจุ้ย บริหารทิศทางลมอย่างไร ให้ชีวิตอยู่ดีกินดี


“ฮวง” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า ลมส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ ซึ่งสองสิ่งนี้จะมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลมเข้ามาถึงภายในตัวอาคาร และน้ำระเหยทำให้เกิดความเย็น ส่งผลให้เกิดอากาศถ่ายเท อากาศที่ถ่ายเทนี้เองจะทำให้ร่างกายของผู้ที่พักอาศัยมีสุขภาพที่ดี เพราะปอดได้รับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายแข็งแรง มีสมองที่ปลอดโปร่ง มีความสุข สามารถคิดวางแผนธุรกิจได้ ทำให้ประสบความสำเร็จ และทิศทางลมสำคัญอย่างไรกับฮวงจุ้ย บริหารอย่างไรลมจะมีประโยชน์ บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ประเทศไทยรับเอาศาสตร์ที่ว่านี้มาปรับทำเลที่ตั้ง เพื่อเป็นการปรับความสมดุลของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิตที่เราเรียกทับศัพท์ว่า ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่คนจีนโบราณนำมาใช้ในการปรับทำเลที่ตั้งการทำการค้า และที่อยู่อาศัย สามารถอธิบายได้โดยหลักความเป็นจริงเพราะเป็นองค์ความรู้ของคนจีนโบราณที่ใช้กระบวนการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังโดยผ่านความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งนี้เพราะภูมิปัญญา ทัศนคติ แนวคิด ค่านิยมของคนตะวันออกชอบอาศัยพฤติกรรมความเชื่อ และศรัทธาเรื่องโชคลาง อย่าง ทิศทางลมมีความสำคัญกับฮวงจุ้ยเพราะ การไหลเวียนนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพเพราะจะเกิดการถ่ายเท หากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย การถ่ายเทของอากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ทำให้ปอดได้รับอากาศที่ดี และอากาศบริสุทธิ์นี้เองจะมีออกซิเจนเข้าไปทำให้ปอดได้ฟอกโลหิต สร้างเม็ดเลือดแดงสุขภาพจะดี การหมุนเวียนอากาศภายในตัวอาคารจะลดการเก็บกักเชื้อโรค ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

     วิชาฮวงจุ้ยว่า อาคารบริษัท บ้านเรือน จะต้องมีการออกแบบให้มีการเก็บกักอากาศเพื่อการหายใจก่อนถ่ายเทออกไป ธรรมชาติลมจะไหลผ่านทางทิศใต้ บริเวณใดที่ต้องการให้รู้สึกเย็นสบายควรจัดไว้ทางทิศใต้ ควรแบ่งบริเวณเว้นว่างไว้บริหารพลังแห่งการไหลเวียนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับพอดี หากมีการไหลเวียนมากเกินไป ฮวงจุ้ยว่ามีปราณซี่ที่ดี พลังซี่เกิดจากการถ่ายเทของอากาศ การถ่ายเทจะต้องมีการเก็บกักอากาศไว้หายใจและป้องกันไม่ให้มันผ่านเร็วเกินไป ดังนั้นจะเห็นว่าข้อห้ามตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่าห้ามไม่ให้ประตูหน้าร้านค้าตรงกับประตูหลังพอดี เพราะจะทำให้เงินไหลออก การออกแบบบ้านจึงห้ามประตูหน้าตรงกับประตูหลัง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีอากาศ เปรียบกับพลังซี่เก็บกักไว้เพื่อหายใจนั่นเอง อีกทั้งการถ่ายเทของอากาศหากมีมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เมื่อเจ็บป่วยจะต้องเสียเงินในการหาหมอ ซื้อยามารักษา ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นคนโบราณจึงสอนว่า การมีบ้านที่ประตูหน้าหลังตรงกันจะทำให้เงิน โชคลาภไหลออกนั่นเอง บ้านเรือนที่ไม่เกิดการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศจะขาดพลังซี่ จะแก้ไขได้โดยมีน้ำพุ ตู้ปลา ลำธารจำลอง เพื่อแก้ปัญหาให้อากาศถ่ายเท


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: