เหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อคูณ 2536

เหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อคูณ 2536

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นพระคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ ด้วยศรัทธาของสาธุชน ที่ท่านได้สร้างคุณความดีไว้มาก ไม่ว่าจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลากหลายประการ การช่วยเหลือสงเคราะห์เมตตาญาติโยมโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ตลอดจนการสร้างสาธารณะประโยชน์มากมาย ที่สำคัญคือเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับสาธุชนเป็นอย่างดี ทำให้ศรัทธาบารมีในหลวงพ่อคูณนั้นไม่เคยเสื่อมคลาย แม้ว่าในปัจจุบันนี้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม

     ในด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ ได้รับความนิยมในหมู่ผู้สะสมบูชาหลากหลายรุ่น โดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนของท่าน ทั้งที่เป็นลักษณะนั่งยองๆอันเป็นเอกลักษณ์ก็ดี หรือเหรียญครึ่งองค์ก็ดี ต่างได้รับความนิยมบูชามาก เนื่องจากได้สร้างประสบการณ์ให้เกิดกับผู้บูชามานักต่อนัก

     หนึ่งในนั้น คือ เหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อคูณ ออกวัดบ้านหาญ ปี 2536 ในโอกาสครบรอบอายุ 71 ด้านหน้าเหรียญสร้างเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ ด้านหลัง เป็นอักขระเลขยันต์ มีพุทธคุณโดดเด่นในหลายๆด้าน ทั้งด้านเมตตามหานิยม ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและอื่นๆอีกหลายประการ

ภาพ : เหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อคูณ 2536 โดย ไพฑูรย์ ป้อมทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: