ทิศทางการจราจรกับฮวงจุ้ยสำคัญไฉน

ทิศทางการจราจรกับฮวงจุ้ยสำคัญไฉน

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยคือศาสตร์ที่มีความพิเศษกว่าศาสตร์อื่น เพราะเป็นวิชาปรับภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้ลงตัวกับผู้อยู่อาศัยแต่ละคน เพราะ องค์ประกอบสำคัญชีวิตคนมีสามประการคือ ฟ้า ดินและคน ฟ้าเปรียบเหมือนดวงที่กำหนดไม่ได้ แต่ดินคือภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย คนจะกำหนดการกระทำว่าดีหรือร้าย อยู่กับผลกรรมที่แต่ละคนทำไว้ การค้าเช่นกัน ย่อมมีสิ่งเกื้อหนุนให้ประสบความสำเร็จ เป็นต้นว่าการจราจรการสัญจรลูกค้า ศาสตร์ฮวงจุ้ยจะปรับสามสิ่งที่ว่าให้สมดุลกัน บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายว่าการจราจรสำคัญอย่างไร

     กรณีสูงคือ ทรัพย์มา ต่ำคือ ทรัพย์ไป ร้านค้าที่ติดสะพาน หรือทางด่วนด้านขาขึ้น การจราจรจะชะลอตัวเป็นผลดี ทางฮวงจุ้ยว่าลาภจากไปช้า กรณีร้านค้าติดสะพาน หรือทางด่วนด้านขาลง รถจะวิ่งเร็ว ไม่ดี ลาภจะไหลไปอย่างรวดเร็ว

     หลักของฮวงจุ้ยกล่าวไว้เช่นนั้น ความจริงยังมีหลักวิทยาศาสตร์ และหลักจิตวิทยาการค้าอธิบายไว้ด้วยว่า ถ้าร้านติดสะพาน หรือทางด่วนด้านขาขึ้น เมื่อรถชะลอตัวลูกค้าก็สามารถซื้อสินค้าได้สะดวก การเดินจะปลอดภัย แต่ถ้าร้านอยู่ด้านขาลง ขณะลงเมื่อรถวิ่งเร็วลูกค้าก็ไม่สามารถซื้อสินค้าได้สะดวก การเดินก็ไม่ปลอดภัย การสัญจรคือ กระแสพลัง (ซี่) การผ่านมาผ่านไป กรณีช้ามากถึงกับไม่มีลูกค้า (ไม่มีพลังซี่) จัดว่าไม่ดี ไม่มีคนมาอุดหนุน แต่เร็วมากทางฮวงจุ้ยว่าไม่ดี เพราะลูกค้าไม่มีจังหวะเข้ามาในร้าน

     ส่วนทางด่วน มีความเชื่อว่า ถ้าทางด่วนพาดผ่านไปยังส่วนใดจะก่อเกิดการบาดเจ็บในส่วนนั้น ทั้งร่างกาย และการงาน ทั้งนี้ที่เราไม่สามารถตั้งร้านค้าใกล้ทางด่วนได้ เพราะยานพาหนะสัญจรผ่านไปมาด้วยความเร็วสูง อาจเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร้านค้าได้ และทำให้ลูกค้าไม่อยากเข้าร้านเพราะกลัวจะได้รับอันตราย

     การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อทำธุรกิจมีความสำคัญมาก เพราะการทำธุรกิจแทบทุกชนิด ผู้ประกอบการควรท่องจำไว้เสมอว่า มีทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งทั้งนี้เพราะการทำการค้าในโลกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงการแข่งขันได้ และการแข่งขันนี้เองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินว่า ผู้ที่มีกำไรจะเป็นผู้ที่อยู่รอด และอยู่ได้ในตลาดต่อไปคือ สัจธรรมของการทำการค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: