ฮวงจุ้ยแนะนำว่า ติดโคมไฟสีอะไร ตรงไหนดี


ฮวงจุ้ยแนะนำว่า ติดโคมไฟสีอะไร ตรงไหนดี


สงสัยไหมว่าเวลาจะติดโคมไฟสี ตกแต่งบ้าน จะเลือกโคมไฟสีอะไร ติดไว้ตรงไหนดี บางคนมีปัญหาชีวิตหรือว่าดวงไม่ดี ชีวิตอาภัพ ด้อยวาสนา การติดโคมไฟสีที่เพดานในที่พักอาศัย ร้านค้า องค์การที่ทำงานจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แล้วจะติดโคมไฟสีอะไรตรงไหนแก้ฮวงจุ้ยอะไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ก่อนอื่นทำความเข้าใจกับทิศในที่อยู่อาศัย ตำแหน่งทิศวิชาฮวงจุ้ยภายในที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการติดโคมไฟ

     ทิศเหนือ อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย ร้านค้า องค์การที่ทำงานคือทิศที่เกื้อหนุนด้านอาชีพธุรกิจการค้า ควรเลือกติดโคมไฟสีทอง สีฟ้าอ่อน เป็นที่ส่งเสริมการเงิน เกื้อกูลการค้ารุ่งเรือง

     ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย องค์การที่ทำงานสอดคล้องด้านความรักความสัมพันธ์เลือกติดโคมไฟสีเหลืองอ่อน สีแดงเป็นที่ส่งเสริมความรัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีภรรยา สมาชิกในที่ทำงาน

     ทิศตะวันออก บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยเสริมฮวงจุ้ยด้านครอบครัว ความรักความสามัคคีของคนในบ้าน สมาชิก พนักงานในที่ทำงาน เลือกติดโคมไฟสีเขียวอ่อน เป็นที่ส่งเสริมความรัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในที่ทำงาน ศูนย์กลางอาคารบ้านเรือนที่ทำงาน บริเวณที่อยู่ตรงกลางออฟฟิต ที่ทำงาน บ้านเรือน ทางฮวงจุ้ยว่าคือทิศสุขภาพ ควรติดโคมไฟสีชมพูใช้เพื่อต้องการความนุ่มนวล ความห่วงหาอาทร โคมไฟสีเขียว สีแห่งสุขภาพทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อาคารบ้านเรือน ที่ทำงานผู้ที่มีตำแหน่งการงาน อยู่บริเวณที่ทำงานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ควรใช้โคมไฟสีชมพูใช้เพื่อต้องการเสริมความนุ่มนวล ความห่วงหาอาทร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้างด้านผู้ช่วยเหลือ อุปถัมภ์และปกป้องคุ้มครอง


     ทิศตะวันตก ครอบครัวที่อยู่อาศัยสอดคล้องเสริมดวง ด้านบุตรและบริวารในการทำงาน เลือกติดโคมไฟสีใช้เพื่อต้องการความซื่อสัตย์ สร้างความผูกพันกับลูกจ้าง ลูกค้า กระตุ้นความเป็นหนึ่งเดียว สร้างความรัก ความภักดีของลูกจ้างที่มีต่อกิจการเป็นบริเวณที่ส่งเสริมความรัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในที่ทำงาน

     การใช้โคมไฟสีในการแก้ฮวงจุ้ยเป็นที่นิยมมาก เพราะง่าย สะดวก ประหยัด และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของกิจการร้านค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาความสอดคล้อง และเข้ากันได้ การใช้สีนอกจากจะประยุกต์ใช้กับป้ายโฆษณา และออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นเครื่องมือในการแก้ฮวงจุ้ยของทำเลที่ตั้งให้เกิดความสมดุลของภูมิทัศน์ และความลงตัวของสิ่งแวดล้อม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: