โบราณว่าไว้ อย่าริอาจฆ่าตัวตาย บาปหนัก ชดใช้ไม่หมดไม่สิ้น


โบราณว่าไว้ อย่าริอาจฆ่าตัวตาย บาปหนัก ชดใช้ไม่หมดไม่สิ้น


ข่าวการฆ่าตัวตายมีมาก ไม่เว้นวันแม้กระทั่งดารานักร้อง บุคคลสำคัญ แสดงพฤติกรรมอย่างว่ากลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับลูกหลานคนรุ่นใหม่ ความเชื่อคนโบราณว่าการฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนัก คนที่ตายจากการฆ่าตัวตายแล้วจะต้องไปใช้กรรมอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     อ้างอิงคำสอนพระไตรปิฎก ระบุว่ากรรมของผู้ที่ฆ่าตัวตายเป็นบาปที่หนัก ตายแล้วจะต้องลงไปสู่นรก มีลักษณะนรกขุมพิเศษที่อยู่นอกจักรวาล นรกขุมนี้อยู่ระหว่างสวรรค์ นรก และโลกมนุษย์ ส่งให้ชีวิตผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้วนั้นมีวิญญาณใหญ่โต มีเล็บยาว เพราะต้องใช้เล็บเกาะอยู่ตามเชิงจักรวาล ห้อยโหนโยนตัว นรกนี้มืด ไม่มีแสงสว่างแม้เพียงนิดเดียว จนกระทั่งกลับมาเกิดอีกแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติ

     การฆ่าตัวตาย คือ การกระทำให้ตนเองหมดลมหายใจโดยเจตนาผู้ทำเอง จัดว่าเป็นบาปหนัก เพราะความเชื่อคนโบราณว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อใช้กรรมที่ตนเคยทำไว้เมื่อปางก่อน แต่การที่ไม่รอใช้กรรมคิดจากโลกนี้ไปก่อนที่กรรมจะใช้หมด จัดเป็นการตัดตอน ไม่ให้เป็นไปตามกรรมวิบาก เปรียบกับเวลาเราก่อหนี้แล้วใช้ไม่หมด ไปก่อหนี้ซ้ำอีก ทำให้การทบหนี้กรรมไม่จบสิ้นในชาตินี้จะต้องชดใช้อีกห้าร้อยชาติ


     บางคนสงสัยว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าชาติก่อนเราเคยฆ่าตัวตายมาก่อนหรือเปล่า เรื่องนี้ไม่อาจทราบได้แต่คนที่คิดอยากจะบรรเทากรรมนี้ได้จากการปฏิบัติธรรม หาเวลาว่างจากการงาน นั่งสมาธิ ภาวนาจิตให้สงบ ฟังธรรมในวันพระ สนทนาธรรมตามกาลกับพระภิกษุ อย่างน้อยจะบรรเทาสาเหตุจากการฆ่าตัวตายได้ เพราะการปฏิบัติธรรมดังกล่าว เป็นการทำให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิต ธรรมมะจะสอนมนุษย์จนทราบว่าสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง กรรมที่มนุษย์เคยฆ่าตัวตายจะทุเลาลง คำสอนและแนวทางปฏิบัติพระศาสดาอธิบายเหตุและผล จากการปฏิบัติธรรม อย่างเป็นอัศจรรย์ คนไทยที่ฆ่าตัวตายมาจากสาเหตุส่วนใหญ่จากอาการป่วยโรคซึมเศร้า เรื่องส่วนตัวที่แก้ปัญหาไม่ได้เอง และปัญหาสุขภาพ

     การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกับการฆ่าตัวตาย ต่างกันเพราะการฆ่าสัตว์อื่นเป็นการริบรอนชีวิตที่เขามีสิทธิ์ที่จะดำรงต่อไป ความเชื่อคนโบราณว่าเป็นบาปส่งผลให้ผู้ฆ่าอายุสั้น แต่การฆ่าตัวตายเป็นการหนีกรรมที่เคยทำมาในปางก่อนยิ่งร้ายแรงกว่า ฉะนั้นทุกคนเมื่อมีความทุกข์อย่าคิดสั้นฆ่าตัวตาย จงหาสาเหตุปัญหา แล้วแก้ที่สาเหตุตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: