โบราณว่า ก่อกรรมใด อายุจะสั้น!

โบราณว่า ก่อกรรมใด อายุจะสั้น!

ข่าวตามสื่อเรื่องการที่มีการตายไม่ว่าตายเพราะ อุบัติเหตุ โดนฆ่าตาย เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ความเชื่อคนโบราณว่าคนเหล่านั้นมีกรรมเก่าที่เคยก่อไว้แต่ปางก่อน กรรมที่ว่าจะส่งผลชาตินี้คือโดนเจ้ากรรมนายเวรมาแก้แค้นจองเวร จนทำให้อายุสั้นตายก่อนวัย แล้วไม่จะรู้ได้อย่างไรว่าชาติก่อนไปทำกรรมไว้ บทความนี้ Horoscope thaiza จะพาพิสูจน์ความจริง

     อายุสั้น เพราะคติความเชื่อคนโบราณว่า กรรมที่ผิดศีลข้อที่หนึ่ง เรื่องการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ว่าจะฆ่าสัตว์อะไรมาก่อน สัตว์ที่โดนฆ่าจะจองเวรอาฆาตพยาบาทติดตามไปทุกชาติ เมื่อมีโอกาส เวลา สิ่งแวดล้อมหนุนนำและความบังเอิญจะจองเวรทันที กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรประจำตัว และจะเกื้อหนุนให้ผู้ก่อกรรมตาย อาจตายเพราะอุบัติเหตุ โดนฆ่าแล้วแต่สภาพแวดล้อม จะเกิดในชาตินี้หรือชาติหน้าแล้วแต่ดวงชะตาผู้ก่อกรรมจะนำไป

     แล้วไม่จะรู้ได้อย่างไรว่าชาติก่อนไปทำกรรมไว้ ลองสังเกตว่าขณะนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุ รักษาไม่หาย เพราะการจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวรที่คนโบราณว่าคือมีศัตรูคู่อาฆาตอยู่แสดงกิริยาที่ยั่วยุความรุนแรงแก่ผู้ก่อกรรม

     เมื่อทราบควรรักษาศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อที่หนึ่งการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิด คือการป้องกันกรรมที่ทำให้อายุสั้นและเมื่อมีโอกาสควรบวชหรือบวชชีพราหมณ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่เจ้ากรรมนายเวร ควรทราบว่ากรรมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุ รักษาไม่หาย ตายก่อนวัย อายุสั้น ในชาตินี้คือกรรมที่ส่งผลจากชาติก่อนเคยก่อไว้

     การไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม รวมทั้งการให้อภัยทานคือทานที่ยิ่งใหญ่ การละจากกรรมที่คิดจะทำแท้ง ทำร้ายคู่ครอง ยุยงให้เกิดการฆาตกรรมเป็นวิธีป้องกันเหตุจากการตายก่อนวัยได้เป็นอย่างดี ผู้ที่ไม่อยากอายุสั้น ควรตักบาตรวันโกน คือก่อนวันพระหนึ่งวันแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรจะบรรเทากรรมลง และวิธีการแก้กรรมที่คนโบราณสอนไว้คือการไกล่เกลี่ยให้คู่ที่เกิดความขุ่นข้องหมองใจไม่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไรกลับคืนดีกัน ห้ามหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ทำแท้งเป็นการแก้กรรมได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: