เรื่องจริงหรือโกหก!! ความศรัทธา กับ บั้งไฟพญานาค

เรื่องจริงหรือโกหก!! ความศรัทธา กับ บั้งไฟพญานาค

ปรากฏการณ์ประหลาดที่บังเอิญทุกปีในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดจะเกิดปรากฏการณ์ลึกลับที่ลูกไฟพวยพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงแล้วสลายไปในอากาศ คติความเชื่อจากคนโบราณชาวอีสานเชื่อว่าคือบั้งไฟพญานาค บั้งไฟที่ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร ทำไมต้องเกิดเฉพาะคืนวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสิบเอ็ดเท่านั้นบทความนี้ Horoscope thaiza จะพิสูจน์ความจริง

     ความเชื่อจากชาวอีสานสมัยโบราณเชื่อว่าบั้งไฟพญานาคที่กล่าวมาจุดโดยพญานาคที่ทรงอิทธิฤทธิ์จุดขึ้นจากเมืองบาดาลเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าที่กำลังเสด็จลงมาจากการโปรดมารดาพระองค์บนสวรรค์ จนกระทั่งเป็นปรากฏการณ์ประหลาด และสร้างความอัศจรรย์ใจแก่มนุษย์บนโลก ที่สำคัญยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเฉพาะคืนนี้เท่านั้น ที่มาที่ไปคือคนอีสานโบราณพบโดยบังเอิญขณะออกเรือหาปลาตอนกลางคืนและที่ผ่านมามีแต่ข้อพิสูจน์จากนักเคมีว่าลูกไฟพวยพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงเกิดจากกระบวนการหมักซากพืชซากสัตว์ในบริเวณใจกลางแม่น้ำโขง นานวันจนเกิดเป็นแก็สธรรมชาติชนิดหนึ่งและแก็สที่ว่านี้มีความเบากว่าอากาศ ทำให้เกิดการพวยพุ่งขึ้นจากผิวน้ำ เป็นระยะ บริเวณที่เกิดจะเกิดบนผิวแม่น้ำโขงเขตอำเภอรอบๆจังหวัดหนองคาย จะพบมากที่สุดที่อำเภอโพนพิสัย

     และแก็สที่ว่า คือ แก็สมีเทน เป็นแก็สไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง เมื่อเผาไหม้สมบูรณ์ไม่หลงเหลือของเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศทำให้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในครัวเรือนสำหรับหุงต้ม

     แต่ความเชื่อจากชาวอีสานตอนบนแย้งและตั้งข้อสังเกตว่า คุณสมบัติแก็สมีเทนคือไม่มีสี และคุณสมบัติแก๊สจะต้องเป็นไปตามภาชนะที่บรรจุ การพวยพุ่งไม่มีภาชนะทำไมเกิดเป็นลูกไฟมีขนาดใกล้เคียงกันโดยไม่มีภาชนะ และทำไมสีออกไปทางสีชมพู ผิดจากธรรมชาติสำหรับแก็สที่เกิดจากการหมักซากพืชซากสัตว์ ลูกไฟที่เกิดมีเสียงที่เกิดจากการลอยจากผิวน้ำและที่สำคัญปรากฏการณ์นี้ทำไมต้องเกิดเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้น คนอีสานโบราณจึงเชื่อว่าคือบั้งไฟพญานาค

     คติความเชื่อหลายอย่างจากคนโบราณที่ความจริงพิสูจน์ได้ วิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่ความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาคยังคงอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างความเชื่อที่กำลังเป็นกระแสกับความจริงที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดว่าที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคมีที่ไปที่มาอย่างไร ดังนั้นสังคมไทยควรจะยึดเหนี่ยวและศรัทธาการสร้างกระแสความเชื่อเรื่องลี้ลับเหล่านี้ว่าคืออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับการปฏิบัติคุณงามความดีบูชา เป็นต้นว่าทำความดี ละเว้นความชั่วเป็นการบูชาแก่องค์พญานาคเพื่อเป็นมงคลกับชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: