ความเชื่อคนโบราณ เฉลยปริศนา.. พญานาคเป็นใครกันแน่


ความเชื่อคนโบราณ เฉลยปริศนา.. พญานาคเป็นใครกันแน่


ความเชื่อคนไทยโบราณเรื่องพญานาคอยู่คู่กันมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาล คนรุ่นใหม่หลายคนสงสัยว่าพญานาคอาศัยอยู่ที่ไหน มีที่มาที่ไปอย่างไร รูปร่างลักษณะแบบไหนกันแน่ ที่วัดวาอารามบางคนเคยพบสงสัยว่าทำไมมีลักษณะต่างกัน และบางสื่อที่เคยเสนอเรื่องราวจริงเท็จประการใด บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     พญานาคในความเชื่อคนโบราณว่ามีลักษณะร่างคล้ายงูใหญ่มีหงอน คนโบราณใช้แทนสัญลักษณ์แห่งวาสนา ความมั่งคั่ง บันทึกเริ่มแรกเรื่องราวพญานาคมาจากอินเดียตอนใต้ เพราะเมื่อสมัยก่อนภูมิประเทศทางอินเดียใต้มีแต่ป่าเขาที่แต่ป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น ประกอบกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอาศัยอยู่ในป่า เนื่องจากป่ามีงูชุกชุม คนอินเดียโบราณจึงเชื่อว่างูคือสัตว์ที่มีอำนาจ คือเทพเจ้าจำแลงกาย ในบทละครอินเดียโบราณสมัยก่อนจะพบการแสดงเวทมนต์กับงูโดยการเป่าปี่ และสมัยพุทธกาลพญานาคได้จำแลงกายมาขอบวชกับพระพุทธเจ้า เรื่องราวทั้งหมดสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องพญานาคว่าคงมีที่มาจากอินเดียตอนใต้

     มีประวัติบันทึกว่าพญานาคคืองูใหญ่มีสีตามรากเหง้าตระกูลกำเนิด เกล็ดเหมือนปลา ความหลากสีที่ว่าเพราะตามบารมีตน ตระกูลพญานาค แบ่งตามบารมีเป็นสี่ตระกูลใหญ่ ๆ คือ พญานาคสีทอง จัดอยู่ในตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคสีเขียวจัดอยู่ในตระกูลเอราปท พญานาคสีรุ้ง จัดอยู่ในตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคสีดำ จัดอยู่ในตระกูลกัณหาโคตรมะ ความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าการจำศีลแล้วมีอิทธิฤทธิ์ จะมีคุณสมบัติมากมายแปลงร่างทีมีลักษณะคล้ายกับคนแต่เมื่ออยู่ในสภาวการณ์ กำเนิด ลอกคราบ ร่วมเพศสมสู่ นอนหลับอย่างไม่มีสติ และตาย จะกลายร่างเป็นนาคตามเดิม


     พญานาคมีพิษมาก ธรรมชาติจะคายพิษทุกสิบห้าวัน จนสัตว์เลื้อยคลานในป่า ที่อยากจะมีพิษคุ้มครองตนเองเองเข้ามาเอาพิษ มีความเชื่อว่างู มาก่อนเอาพิษไปมาก ต่อมาตะขาบ แมงป่อง มด คอยมาเอาพิษที่เหลือตามลำดับ สัตว์ที่ว่าจึงมีพิษมากน้อยตามกันมา หนังสือไตรภูมิพระร่วงว่านาคอาศัยอยู่ใต้ดินลึกหนึ่งโยชน์เทียบกับ หน่วยวัดระยะที่คนรุ่นใหม่ใช้คือ 16 กิโลเมตร

     คนโบราณเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง บางความเชื่อว่าอาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลอยู่ในมิติหนึ่งที่ต้องผ่านประตูลึกลับ และเชื่อว่านาคผสมพันธุ์กับสัตว์อื่นได้ นาคจะออกไข่เหมือนงู พญานาคมีอิทธิฤทธิ์ให้โชคลาภแก่ผู้ที่มีความศรัทธากราบไหว้ ความเชื่อเรื่องพญานาคมีอยู่ในพุทธประวัติ รวมทั้งการลือสืบกันมาจวบจนวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: