เหรียญหลวงพ่อโต วัดจันทคุณาภรณ์


เหรียญหลวงพ่อโต วัดจันทคุณาภรณ์


หลวงพ่อโต วัดจันทคุณาภรณ์ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลป์อันสวยงาม เป็นที่เคารพบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และถือเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

     ขณะเดียวกันได้มีการสร้าง เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อโต เพื่อให้สาธุชนที่เคารพศรัทธาได้บูชานั่นคือ เหรียญหลวงพ่อโต ที่ระลึกงานหล่อพระประธาน วัดจันทคุณาภรณ์ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 2540 สร้างขึ้นเป็นเหรียญทรงเสมา ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโตในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว ส่วนด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นอักขระเลขยันต์ เหนือยันต์สลักชื่อ "วัดจันทคุณาภรณ์" และบอกที่มาในการสร้าง "ที่ระลึกหล่อพระประธาน" ด้านล่างยันต์ สลักคำว่า “แก่งหางแมว จันทบุรี 2540” ถือว่าเป็นการสร้างในโอกาสอันเป็นมงคล ใครมีไว้บูชาล้วนแต่เกิดมงคลกับตนเองในทุกๆด้าน


ภาพ : เหรียญหลวงพ่อโต วัดจันทคุณาภรณ์ โดย ไพฑูรย์ ป้อมทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: