เหรียญพระธาตุศรีสองรัก

เหรียญพระธาตุศรีสองรัก 

อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนสัจจะและไมตรี อ.ด่านซ้าย จ.เลย นั่นคือ พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกรุงศรีสัตนาคนหุต ทรงสัตยาอธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงทรงร่วมสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยาน เหตุที่สร้างขึ้น ณ บริเวณนี้ (อำเภอด่านซ้าย) ก็เนื่องจากเป็นรอยต่อของทั้งสองดินแดนนั่นเอง โดยให้ชื่อว่า “พระธาตุศรีสองรัก” เริ่มสร้าง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2103 แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2106

     จึงถือว่าพระธาตุศรีสองรัก เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งสองฝั่งโขง ด้วยความศรัทธาต่อองค์พระธาตุศรีสองรัก ในเวลาต่อมาได้มีการสร้าง “เหรียญพระธาตุศรีสองรัก” ขึ้นมาหลายยุค ในแต่ละยุคจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนมากคือ สร้างเป็นเหรียญรูปไข่ มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ มีหลายเนื้อ ด้านหน้าเหรียญเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ส่วนด้านหลัง เป็นสลักเป็นรูปพระธาตุศรีสองรัก อาราธนาขึ้นคอบูชาล้วนเกิดมงคลแก่ตนเองในทุกๆด้าน ทั้งด้านคุ้มครอง ป้องกันภัย แคล้วคลาด เป็นต้น

ภาพ : เหรียญพระธาตุศรีสองรัก โดย Napapawn

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: