เหรียญพระแก้วมรกต ปี 39

เหรียญพระแก้วมรกต ปี 39

ความสวยงามด้านพุทธศิลป์และความศักดิ์สิทธิ์ของ “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” หรือ “พระแก้วมรกต” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือ วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาอย่างช้านาน ด้วยความศรัทธาของศาสนิกชน ทำให้ในเวลาต่อมามีการสร้างวัตถุมงคลพระแก้วมรกตขึ้นมาหลากหลายรุ่น

     โดยหนึ่งในนั้นคือ “เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2539” ที่สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อปี 2539 พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีการสร้างเป็นเหรียญพระแก้วมรกตลงยา 3 สี 3 กษัตริย์ ที่ยกตัวอย่างมานี้ คือเหรียญพระแก้วมรกตลงยาสีเขียว มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีไว้บูชาจะเกิดความเป็นมงคลในทุกๆด้าน สำหรับองค์พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปที่งดงามไปด้วยพุทธศิลป์ องค์พระปฏิมาถูกแกะสลักอย่างปราณีตจากหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียวที่สวยงามอันเปรียบได้กับมรกต และมีตำนานความเป็นมาที่ยาวนานมาก หากแต่พบหลักฐานที่ระบุไว้ว่า พบพระแก้วมรกตครั้งแรก ณ เจดีย์วัดป่าญะ ตำบลเวียง เมืองเชียงราย อ่านต่อ>>>เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2525

ภาพ : เหรียญพระแก้วมรกต ปี 39 โดย ไพฑูรย์ ป้อมทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: