ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยแบบไหน เสี่ยงปัญหาไฟไหม้


ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยแบบไหน เสี่ยงปัญหาไฟไหม้


เรื่องราวอัคคีภัยโดยเฉพาะฤดูหนาวมีมากมาย สื่อต่าง ๆ มีเสนออยู่เกือบทุกวัน สร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน องค์การสำนักงานบางครั้งมีผู้เสียชีวิตในกองเพลิง จะดีกว่าไหมที่จะทราบว่าฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยแบบไหนที่เสี่ยงปัญหาอัคคีภัย ควรแก้ไขอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     กองขยะหรือกองสิ่งปฏิกูล บริเวณรอบ ๆ อาคารบ้านเรือน องค์การสำนักงานที่มีกองขยะหรือกองสิ่งปฏิกูล ใบไม้แห้งกอหญ้าขึ้นรก ในทางฮวงจุ้ยว่า อัปมงคล จะส่งผลให้เงินทองไหลออก ในทางความจริงกองขยะนอกจากจะเป็นที่บ่มเพาะของเชื้อโรค อาจเป็นสาเหตุเป็นเชื้อเพลิง ควรเลือกทำเลที่ตั้งอาคารบ้านเรือน องค์การสำนักงานสำหรับกิจการธุรกิจ ราชการ ห้ามอยู่ใกล้กองขยะ และควรจัดหาพนักงานมาเก็บทุกวันนอกจากการเก็บขยะของเจ้าหน้าที่แล้ว การปลูกต้นชวนชม หรือต้นไม้พุ่มใหญ่ๆ ไว้ที่บริเวณรอบ ๆ เพื่อเป็นแนวกันลมได้

     สกปรก รก รุงรัง ภายในอาคารบ้านเรือน องค์การสำนักงาน ควรจัดวางเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ชิดผนังทางวิชาฮวงจุ้ยว่าเป็นการเพิ่มการไหลเวียนอากาศจะเกิดการถ่ายเท การถ่ายเทของอากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ การออกแบบอาคารจะต้องมีการออกแบบให้มีการเก็บกักอากาศเพื่อการหายใจก่อนถ่ายเทออกไป พลังแห่งการไหลเวียนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับพอดี การอธิบายวิชาฮวงจุ้ย ว่าควรมีพลังซี่จากการถ่ายเทของอากาศ ลดปัญหาอัคคีภัย อ่านต่อ>>>3 ภาพมงคล เสริมฮวงจุ้ยความรัก

     บริเวณรกร้าง ธรรมดาที่คนค้าขาย คนอยู่อาศัยที่มีงบประมาณน้อย ส่วนใหญ่จะซื้อทำเลที่ตั้งโดยการเช่า เซ้ง หรือซื้อต่อจากผู้อื่น หากใช้วิธีการเช่า เซ้ง หรือซื้อ องค์การสำนักงาน ร้านค้าต่อจากผู้อื่น อาจจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ต้องมีความสมดุลของภูมิทัศน์ และความลงตัวของสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาฮวงจุ้ยที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำเลที่ตั้งที่ว่านี้ยังอาจเป็นที่รกร้าง ปราศจากการอยู่อาศัยของผู้คนมาเป็นเวลานาน อาจมีร่องรอยการแตกหักของเสา ตัวของอาคาร การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ควรตรวจตราแก้ไข ทำความสะอาดโดยการล้างองค์การสำนักงาน ร้านค้าต่อจากผู้อื่นให้สะอาดอยู่เสมอ ก่อนที่ย้ายไปอยู่ควรจัดให้มีเชิงเทียนไฟฟ้า โคมไฟเพื่อความสว่าง จากนั้นจุดธูปบูชาบอกกล่าวเพื่อแสดงความประสงค์ขอเข้าอยู่อาศัย และขอความคุ้มครอง จากนั้นสำรวจสายไฟ สวิตช์ไฟว่าใช้งานได้หรือไม่จะได้หาทางแก้โดยด่วน หากมีความรกรุงรังด้วยวัชพืชให้ตัดออก นำกระถางต้นไม้ เช่น ชวนชม ทับทิม มาวางเพื่อเป็นสิริมงคล ควรขัดล้างทางเดิน พื้นด้านใน และนอกบ้านให้สะอาด ปัดกวาดขัดถูเพดานผนังบ้าน เปิดพัดลมเพื่อระบายอากาศเสียออก

     เรื่องเพลิงไหม้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สิน และชีวิตฉะนั้น การปรับฮวงจุ้ยควรตระหนักเรื่องภายนอกและภายในโดยเฉพาะองค์การสำนักงาน ร้านค้าที่ซื้อหรือเช่า เซ้ง ต่อจากผู้อื่น


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: