หยุดสร้างเวรสร้างกรรม!! ทราบไหมว่า แรงพยาบาท ร้ายแค่ไหน


หยุดสร้างเวรสร้างกรรม!! ทราบไหมว่า แรงพยาบาท ร้ายแค่ไหน


คุณเคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้ว เขาอาฆาตพยาบาทคุณไหมเอ่ย คนสมัยก่อนที่โดนกระทำให้เดือดร้อนหรือแค้นใจจะมีพฤติกรรมอาฆาตพยาบาทกับอีกฝ่ายและพยาบาท ต้องการให้อีกฝ่ายต้องเกิดการเป็นไปตามสิ่งที่ตนอยากให้เป็น อย่างคุณเคยไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน แค้นใจ แล้วเชื่อหรือไม่ แรงพยาบาท ผู้ที่โดนทำร้าย ร้ายแรงแค่ไหน บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ผู้ที่โดนกระทำให้เดือดร้อนหรือแค้นใจสมัยก่อนจะเปล่งคำสาปแช่งคือคำกล่าวที่แสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้าย อันตรายร้ายแรงกับผู้อื่นตามความต้องการตนเอง คติความเชื่อจากคนโบราณเชื่อว่าคำสาปจะเป็นจริงตามผู้สาปแช่งเพราะแรงอาฆาตพยาบาทผู้กระทำ แล้วกล่าวคำสาปแช่งผลจะเกิดจริงกับผู้กระทำตามคำเปล่งวาจาที่กล่าว ความรุนแรงจะมากน้อยแปรผันตามความเดือดร้อนทุกข์กายใจ จากการกระทำโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่เปล่งวาจาสาปแช่งจะต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม แต่โดนผู้อื่นที่ไร้ศีลธรรมกระทำแบบเจตนา

     แรงอาฆาตพยาบาทเกิดจากตบะผู้ที่โดนกระทำให้เดือดร้อนหรือแค้นใจบังเอิญว่าผู้ที่มีความเพียรในการฝึกจิต จะเกิดอำนาจแฝงเปล่งวาจาให้ร้าย สาปแช่งผู้กระทำ จะเกิดผลตามคำสาปแช่ง


     ผู้ที่โดนกระทำให้เดือดร้อนหรือแค้นใจที่มีความรักสมบัติตนเองและหวงบริเวณที่เป็นส่วนตัวมิอยากให้ผู้อื่นเข้ามาหยิบฉวยหรือเข้ามาโดยมิได้รับอนุญาต เปล่งวาจานั้นจะเกิดผลจริงมีประวัติจากสมัยอียิปต์โบราณว่าผู้ที่เข้าไปในสุสานฟาโรห์โดยมิได้รับอนุญาตจะต้องมีเหตุเป็นไปทุกราย จนกระทั่งเกิดเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้

     ส่วนพิธีกรรมสาปแช่งจะต่างกันไปตามความเชื่อแต่ละชาติพันธุ์ ความเชื่อชาวไทยจะใช้วิธีเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง เป็นพิธีกรรมพื้นบ้านทำโดยผู้ที่เกิดอารมณ์โกรธแค้นหยิบเกลือมาหยิบมือตอนเช้าให้หันไปทางทิศตะวันออกเปล่งวาจาสาปแช่งผู้ที่ทำให้ตนเดือนร้อนแล้วเทน้ำใส่มือให้เกลือละลาย ตอนเย็นให้หันไปทิศตะวันตก โยนเกลือใส่กองไฟให้เกลือกระจายไปกับกองไฟ หรือวิธีโยนพริกกับเกลือลงไปในกองไฟพร้อมคำด่าสาปแช่ง ผู้ที่โดนสาปแช่งจะร้อนลุ่มกระวนกระวายใจ

     คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าการกระทำผู้ที่เดือดร้อนกระทำให้ผู้อื่นที่ทำให้ตนเดือดร้อนต้องได้รับผลกรรมจากคำกล่าว ฉะนั้นการป้องกันการโดนอาฆาตพยาบาทแบบง่าย ๆ คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น รักษาศีลเพราะศีลจะป้องกันภัยแก่ผู้รักษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: