ไม้ครูปู่ฤาษีนารอด หลวงปู่อุดมทรัพย์


ไม้ครูปู่ฤาษีนารอด หลวงปู่อุดมทรัพย์ 


“ไม้ครูปู่ฤาษีนารอด” อีกหนึ่งวัตถุมงคลหลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน จังหวัดศรีสะเกษ ที่นับว่าเปี่ยมไปด้วยอานุภาพ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว “ไม้ครู” แต่เดิมที่สร้างขึ้นมานั้นก็มีอานุภาพที่โดดเด่นหลากหลายประการทั้งเมตตามหานิยม ปราบศัตรู ป้องกันคุณไสยและภัยอันตรายต่างๆ ในสมัยโบราณมักนิยมพกไม้ครูติดตัวไปทุกที่ ส่วน “ปู่ฤาษีนารอด” เป็นบรมครูปู่ฤาษีที่เชื่อกันว่า บารมีของท่านจะช่วยรักษาคุ้มครองสานุศิษย์หรือผู้ศรัทธา ให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง ตามชื่อมงคลของท่านคือ ฤาษีนารอด และท่านยังมีบทบาทในด้านการเป็นบรมครูแห่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ผู้ประกอบอาชีพด้านการรักษาโรค นับถือบูชาท่าน เพราะตามประวัติความเป็นมาแล้ว นอกจากฤาษีนารอดจะมีความเชี่ยวชาญด้านเวทย์มนต์คาถา ท่านยังเป็นทำหน้าที่เป็นหมอรักษาคนป่วยอีกด้วย


     ดังนั้น “ไม้ครูปูู่ฤาษีนารอด” จึงมีอานุภาพหลากหลายประการ เป็นทั้งเมตตามหาานิยม ป้องกันภัยคุณไสยมนต์ดำ ภัยอันตรายต่างๆ สำหรับไม้ครูปู่ฤาษีนารอดหลวงปู่อุดมทรัพย์ ได้สร้างไว้อย่างมีเอกลักษณ์ โดยหลอมจากชนวนมวลสารเก่าของหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พร้อมจารอักขระเป็นหมึกสีแดงเต็มด้าม ขึ้นรูปสลักเศียรปู่ฤาษีนารอดอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นของดีของมงคล ที่สานุศิษย์หลวงปู่อุดมทรัพย์ปรารถนามีไว้ครอบครอง

ภาพ : ไม้ครูปู่ฤาษีนารอด หลวงปู่อุดมทรัพย์ โดย จำรอง ติ๋ม

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: