ฤดูร้อนมาเยือน กับวิธีแก้ฮวงจุ้ยปรับสมดุลที่อยู่อาศัย


ฤดูร้อนมาเยือน กับวิธีแก้ฮวงจุ้ยปรับสมดุลที่อยู่อาศัย


ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ฉะนั้นฤดูร้อนเมืองไทยจะมีอุณหภูมิสูง วิชาฮวงจุ้ยมีการแนะนำเรื่องการปรับสมดุลที่อยู่อาศัยให้มีอากาศไหลเวียน และการไหลเวียนจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ฉะนั้นคนที่อาศัยอยู่ในที่เมืองที่มีอากาศร้อนควรจะบริหารจัดการ ฮวงจุ้ยการไหลเวียนอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ธรรมชาติอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ ฉะนั้นลมร้อนจะลอยตัวสูง แต่ลมเย็นจะลอยตัวในแนวระนาบ เวลาลมพัดผ่านทำให้คนที่อยู่รอบ ๆ บริเวณจะเย็นสบาย วิชาฮวงจุ้ยจะประยุกต์เรื่องทิศทางลม และเดือนมีนาคมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดผ่านเมืองไทยส่งผลให้ฤดูร้อนและฤดูฝนลมจะเปลี่ยนทิศผ่านทางทิศใต้เป็นหลัก อาคารบ้านเรือนที่หันไปทางทิศใต้จะรับลมมากกว่าแต่การถ่ายเท หากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย การถ่ายเทของอากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคารจึงสมดุล

     ปรับช่องลมให้กว้างขยับสิ่งกีดขวางออก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยบนตึกสูง ๆ ในสภาวะแวดล้อมแบบเมืองใหญ่ ๆจะมีอาการอ่อนล้าปวดหัว ทำงานหนักไม่ได้ เพลียพักผ่อนไม่หายมีอาการไอจามคัดจมูก คัน ระคายเคืองเยื่อบุดวงตา เพราะเกิดจากการถ่ายเทอากาศบกพร่องขาดสมดุล กล่าวคือการถ่ายเทจะต้องมีการเก็บกักอากาศไว้หายใจมีน้อยเกินไป มีฝุ่นละอองและไอเสียจากภายนอกเข้ามาแล้วออกไม่ได้ การแก้ฮวงจุ้ยแก้ไขโดยติดพัดลมดูดอากาศ เปิดช่องลมระบายอากาศในเวลากลางคืนเพราะในเวลากลางคืนโลกหันอีกด้านออกจากดวงอาทิตย์ ส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็กโลกไม่ต้องรับลมสุริยะ ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กโลกเข้มข้นมากกว่าในเวลากลางวัน ควรเปิดรับลมเวลากลางคืนบ้าง


     กรณีการติดเครื่องปรับอากาศควรระวังเรื่องตำแหน่งการติดตั้ง ควรอยู่ตรงตำแหน่งทิศทางที่ลมวิ่งเข้าหาตัวผู้อยู่อาศัย ไม่ควรติดตั้งอยู่เหนือศีรษะ หรือปลายเท้าเพราะลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศจะส่งผลให้เจ็บป่วยไม่สบาย บางคนต้องนอนหรืออาศัยอยู่ในห้องเป็นเวลานาน ๆ รับความเย็นหรือพลังหยินมากเกินไป การเดินเข้าออกแล้วร่างกายปรับตัวไม่ทัน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว การแก้ไขที่ดีที่สุดควรย้ายที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่

     การปรับทิศทางลมอาจแก้ไขได้ระดับหนึ่งแต่ผลไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทางฮวงจุ้ยแนะนำให้ติดขลุ่ยจีนไว้ทำมุมสี่สิบห้าองศา ลงมาโดยนำด้านที่เป่าลงด้านล่าง ข้าง ๆ เครื่องปรับอากาศจะแก้ปัญหาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศผิดตำแหน่งได้ ขลุ่ยจีนยังแก้ปัญหาลมที่มาจากประตูบ้านทางเข้าออกตรงกันได้เป็นอย่างดี แต่การป้องกันที่ดีที่สุดคือก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศควรเลือกตำแหน่งที่ลมวิ่งออกตรงกับร่างกาย อากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายแข็งแรง มีสมองที่ปลอดโปร่ง การงานที่ทำได้โดยอาศัยศาสตร์นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: