เหรียญโล่ห์อายุวัฒนมงคล 83 ปี หลวงพ่อเพี้ยน

เหรียญโล่ห์อายุวัฒนมงคล 83 ปี หลวงพ่อเพี้ยน

หลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม” วัดเกริ่นกฐิน จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันละสังขารแล้ว แต่ศรัทธาของสาธุชนยังไม่เสื่อมคลาย เนื่องจากหลวงพ่อเพี้ยน ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส มีเมตตาต่อญาติโยม อีกทั้งท่านยังได้พัฒนาวัดวาอาราม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้เป็นที่เคารพศรัทธา ด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนก็มีอยู่หลายรุ่นด้วยกัน ล้วนแต่เกิดประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์

     และเหรียญประสบการณ์หลวงพ่อเพี้ยนก็มีหลายรุ่น โดยเฉพาะ “เหรียญโล่ห์อายุวัฒนมงคล 83 ปี” สร้างขึ้นหลายเนื้อ ที่ยกตัวอย่างมานี้ คือ เนื้อเงินหน้าทองคำ โดยเหรียญรุ่นนี้ เคยมีประสบการณ์จากผู้บูชามาแล้วในด้านคงกระพัน แคล้วคลาด ทำให้ได้รับความนิยมบูชาอยู่เรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ในโอกาสอันเป็นมงคลเพื่อฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อเพี้ยนครบ 83 ปี ด้านเหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อเพี้ยนเต็มองค์ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ ส่วนด้านหลังเป็นอักขระเลขยันต์ สลักคำว่า "วัฒนมงคล 83" ด้านล่างสลักคำว่า "วัดเกริ่นกฐิน 5 ก.พ. 53" ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมบูชาอย่างมาก

ภาพ : เหรียญโล่ห์อายุวัฒนมงคล 83 ปี หลวงพ่อเพี้ยน โดย จำรอง ติ๋ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: