วิธีอธิษฐานบนเขาคิชฌกูฏ อย่าโลภมาก!! ให้ขอเพียง 1 ข้อเท่านั้น


วิธีอธิษฐานบนเขาคิชฌกูฏ อย่าโลภมาก!! ให้ขอเพียง 1 ข้อเท่านั้น 


การอธิษฐานจิตคือคติความเชื่อคนโบราณอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าจะได้สิ่งที่ตนเองประสงค์ คนโบราณว่าต้องไปที่เขาคิชฌกูฏ แต่หลายครั้งที่การอธิษฐานจิตแล้ว ผู้อธิษฐานไม่สมประสงค์เพราะอะไร แล้วอยากทราบไหมว่าจะต้องไปที่บริเวณไหน อธิษฐานอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     การไปสักการะแสวงบุญ คือ กิจที่ชาวพุทธศาสนิกชน ควรเสาะแสวงไปอย่างน้อยในชีวิตละหนึ่งหนตามสภาพร่างกาย ฐานะการเงินที่ตนมี บางคนมีฐานะส่วนใหญ่จะไปที่อินเดีย แต่สำหรับเมืองไทย ยอดเขาที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะมีรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทับไว้ คือ เขาคิชฌกูฏ ว่ากันตามสภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทยจะอยู่ทางทิศเหนืออำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีฐานะเป็นอำเภอ ในสมัยพุทธกาลเชื่อว่ามีหุบเขาอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นที่ประทับพระพุทธเจ้าในอดีต และเปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร์แล้วเชื่อว่าคือบริเวณเขาคิชฌกูฏ บริเวณที่คนโบราณเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพุทธควรขึ้นเขาไปสักการะสักครั้ง และตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมประสงค์ แต่จะต้องอธิษฐานจิตแค่สิ่งเดียว ห้ามบนบานควรไปพร้อมจิตที่ศรัทธาที่แรงกล้าจะขึ้นเขาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพราะต้องเดินเท้าขึ้นสูงประมาณสามกิโลเมตรไปสุดยอดเขา ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่เบียดเสียด


     จุดสำคัญที่ต้องกราบไหว้ คือไหว้พระพุทธบาทจำลองที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ขึ้นศาลาไหว้พระพุทธรูปทั้งเก้าองค์ ไหว้พระปิดทอง จุดธูปเทียนไหว้พระครูพุทธบทบริบาร อธิษฐานครั้งที่หนึ่งตามความประสงค์ ประพรมน้ำพุทธมนต์ก่อนขึ้นเขา ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อพระอภิบาลมงคลพุทธไสยาสน์คือการอธิษฐานครั้งที่สอง ไหว้พระเจดีย์กลางเขา ไหว้เจ้าแม่กวนอิม พระพรหม พระพิฆเนศวร แม่โพสพ การอธิษฐานครั้งที่สาม ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวพิเภก แม่ระธรณี พร้อมทั้งเคาะระฆังสองข้างทาง และพระบาทพระสีวลี พระบาทแห่งความร่ำรวย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้า และลานพรหมบรรทม พระนอนหิน คือ การอธิษฐานครั้งสุดท้าย และไหว้พระสักการะรอยพระพุทธบาทพระสาลีบุตรก่อนลงเขา

     สำคัญการอธิษฐานจิต คนส่วนใหญ่จะโลภมากกล่าวคือจะอธิษฐานหลายอย่างพร้อมกัน บางคนบนบานว่าเมื่อสมประสงค์แล้วจะนำเครื่องเซ่นสังเวยมาแก้บน ซึ่งผิดธรรมเนียม การอธิษฐานควรเลือกสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งเดียว แล้วควรตั้งจิตมั่นจะสมประสงค์ การเริ่มประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ณ เขาคิชฌกูฏ ธรรมเนียมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำ เดือนสาม ปลายเดือนมกราคมและเดือนมีนาคม ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นจะได้รับอานิสงส์เทียบเท่ากับการเฝ้าพระพุทธองค์และอธิษฐานที่บริเวณศักดิ์สิทธิ์ที่ระบุ คติความเชื่อคนโบราณว่า เมื่อลงจากเขาแล้วจะสำเร็จแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: