พระไพรีพินาศ 80 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ ปี 36


พระไพรีพินาศ 80 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ ปี 36


“พระไพรีพินาศ” เป็นพระพุทธรูปที่สาธุชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก ประดิษฐานอยู่บนเก๋งชั้นสอง ภายในพระเจดีย์แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ โดยพระไพรีพินาศนี้ มีพุทธลักษณะเป็นพระศิลาแกะ มีหน้าตักกว้าง 33 ซม. มีความสูง 53 ซม. เป็นพระพุทธรูปมหายานปางประทับ มีลักษณะนั่งประทานอภัย มีเรื่องเล่าว่า พระไพรีพินาศได้แสดงอิทธิปาฏหาริย์เป็นที่ประจักษ์หลายเหตุการณ์ด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ต่างก็ต้องแพ้ภัยของตนเองไปพระองค์จึงถวายพระนามว่า “ไพรีพินาศ”


     ต่อมาจึงได้มีการสร้างพระเครื่องพระไพรีพินาศขึ้นมาหลายรุ่น ที่นิยมบูชา เช่น พระไพรีพินาศ ปี พ.ศ. 2495 ,พระไพรีพินาศวัดบวรฯ ปี 2530 , พระไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2536 เป็นต้น และที่ยกตัวอย่างดังภาพนี้ คือ พระไพรีพินาศ80 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ ปี 36 โดยสลักเป็นรูปเหมือนพระไพรีพินาศ มากไปด้วยอานุภาพด้านการคุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย บูชาล้วนเกิดมงคลยิ่ง

ภาพ : พระไพรีพินาศ 80 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ ปี 36 โดย NAPAPAWN

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: