เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดไทรใหญ่ ที่ระลึกฉลองอาคารเรียน ปี 50


เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดไทรใหญ่ ที่ระลึกฉลองอาคารเรียน ปี 50


“หลวงพ่อทองคำ” วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดไทรใหญ่ พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทอง ฝีมือช่างหลวง ปางมารวิชัยหล่อด้วยโลหะ หน้าตักกว้าง 1. 69 เมตร ทางวัดได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบนมัสการบูชาทุกวัน ความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทองคำ ที่หลายคนให้ความเคารพศรัทธานั่นคือ เชื่อว่าเมื่อไปกราบสักการะท่านแล้ว ปรารถนาสิ่งใดท่านก็จะช่วยเหลือหากไม่เกินกรรม เช่น เรื่องโชคลาภ หรือเรื่องการขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น


     ในเวลาต่อมาจึงได้มีการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทองคำไว้ให้สาธุชนได้บูชาหลายรุ่น อย่างที่ยกตัวอย่างมานี้ คือ “เหรียญหลวงพ่อทองคำ ที่ระลึกฉลองอาคารเรียนพระมงคลนนทเขต ประชาร่วมใจ โรงเรียนวัดไทรใหญ่” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 สร้างเป็นเหรียญทรงกลม ด้านหน้าเหรียญสลักเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทองคำ ด้านหลังสลักด้วยอักขระเลขยันต์ ปลุกเสกอธิษฐานจิตในพิธีกรรมที่ดี มีเจตนาการสร้างที่ดี บูชาเกิดมงคลยิ่ง เพราะหลวงพ่อทองคำนั้น เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอานุภาพหลากหลายด้าน ทั้งด้านโชคลาภ แคล้วคลาด ป้องกันภัย และอื่นๆ

ภาพ : เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดไทรใหญ่ ที่ระลึกฉลองอาคารเรียน ปี 50 โดย NAPAPAWN

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: