โบราณว่าไว้ หญิงชายใดที่นอกใจแฟน ชีวิตจะตกต่ำ ไม่มีทางเจริญ


โบราณว่าไว้ หญิงชายใดที่นอกใจแฟน ชีวิตจะตกต่ำ ไม่มีทางเจริญ


คุณเคยแอบคิดมีกิ๊กหรือเปล่า อย่าเด็ดขาดเพราะนอกจากการผิดศีลแล้วคติความเชื่อคนโบราณยังสอนว่าหญิงชายที่นอกใจกัน แอบเล่นชู้จะต้องรับกรรมในภพภูมิตนและภูมิต่อไป อย่างไรบ้างบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ยากที่จะหาคนรักจริง หญิงชายใดที่แอบเล่นชู้ ผลกรรมที่ก่อจะส่งผลให้เจอแต่คนที่ไม่รักจริง เพราะชู้รักจะคิดว่า คุณยังไม่จริงใจกับคนรักแล้วชู้รักจะไม่จริงใจกับคุณเช่นกัน คือผลกรรมจากการกระทำ

     ลูกหลานไม่เชื่อฟัง ธรรมดาที่ลูกหลานทราบว่าคุณแอบปันใจให้คนอื่น จะเสื่อมศรัทธาเรื่องความน่าไว้วางใจ ไฉนเลยเรื่องการสั่งสอนลูกหลานให้เชื่อฟังคงไม่มีผล

     โรคภัยมาเยือน คนโบราณว่าคนที่มากรักแอบคบชู้ จะต้องติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์ คงเพราะสมัยก่อนการป้องกันตัวจากการมีเพศสัมพันธุ์กับชู้รักยังไม่ค่อยดี

     การงานไม่รุ่งเรือง สำหรับคนที่รับราชการแอบคบชู้จะขาดความไว้วางใจจากเจ้านาย และลูกน้องไม่ศรัทธาสมัยก่อนมีกฎลงโทษหญิงชายที่รับราชการแอบคบชู้จะผิดวินัยร้ายแรง สมัยก่อนนางในแอบคบชู้จะโดนลงโทษให้ฝีพายชำเรา คนที่ประกอบอาชีพอื่นจะโดนครหานินทาจากคนรอบข้าง โดนรังเกียจจากสังคม ส่งผลเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ยศ ฐา บรรดาศักดิ์ไม่ยอมรับจากผู้คนที่พบเจอ


     ผลกรรมในภพภูมิต่อไป คติความเชื่อคนโบราณว่าหญิงชายใดที่แอบไปคบชู้กับคู่คนอื่น จะส่งผลให้ชาติต่อไปจะวิปริตผิดเพศ ผู้ชายจะมีใจหญิง ส่วนผู้หญิงจะมีใจชาย อย่างที่คนรุ่นใหม่เรียกว่ากระเทยและผลกรรมจะส่งผลเรื่องความโสดไร้คู่เชยชม

     คนโบราณที่สั่งสอนอะไรบางอย่างกับลูกหลานตนเอง บางเรื่องมีเหตุมีผลกัน อย่างการคบชู้ผลกรรมตามทันไม่ต้องรอภพภูมิต่อไปคือขาดคนรักจริง มีแต่รักที่ลวง ลูกหลานและบริวารขาดความศรัทธา เจ้านายผู้ใหญ่ไม่ชอบ จัดว่าคือบุคคลที่ไม่ควรคบหานำมาใช้งานเพราะคิดไม่ซื่อ ยังส่งผลเรื่องโรคภัยที่ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ท้ายสุดต้องมาชดใช้กรรมเป็นกระเทย จิตใจวิปริตผิดเพศ อย่างที่พบเจออยู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: