โบร่ำโบราณว่า.. ทำไมต้องกล่าว สาธุ ขออนุโมทนาบุญ

โบร่ำโบราณว่า.. ทำไมต้องกล่าว สาธุ ขออนุโมทนาบุญ

เคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาไปวัดฟังพระเทศน์จบ แล้วต้องเอยคำว่า สาธุ และเวลาตอนที่พระ ผู้ใหญ่ เพื่อนฝูงให้ศีลให้พรทำไมคนโบราณว่าต้องเอ่ยวาจาว่าสาธุ คำว่าสาธุ มีที่มาอย่างไร และคติความเชื่อคนโบราณว่าแค่เอ่ยคำว่าสาธุ เปรียบได้ว่าตนเองได้บุญเสมอกับผู้ที่ทำบุญจริงหรือไม่ สงสัยกันไหมว่าจะเอ่ยอย่างไรได้บุญสูงสุด บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     สาธุ ทางพระพุทธศาสนาตีความหมายว่า ดี งาม และยินดีด้วย คนสมัยก่อนให้ความสำคัญกับการทำบุญมาก กล่าวคือคราใดที่พบผู้ที่ทำบุญไม่ว่าบุญจะเล็ก จะใหญ่ ย่อมมีการโมทนาบุญ กล่าวคำยินดีด้วยกับการที่ทำบุญ ว่าสาธุ คนโบราณว่าจะได้ผลบุญเช่นกัน ฉะนั้นไม่ว่า การทำบุญย่อย ๆ การพบการตั้งกองผ้าป่า การ่วมกระทำการก่อสร้างวัด สิ่งปลูกสร้างทางศาสนา ครั้งใดครั้งหนึ่งการเอ่ยคำว่า สาธุ จะได้บุญเสมอกับผู้ที่ทำบุญ ผู้ที่ทำบุญย่อมได้บุญเพิ่มเพราะ มีผู้ร่วมยินดีกับการทำบุญไปพร้อมกัน

     นอกจากประชาชนคนทั่วไปแล้ว การประชุมสงฆ์ แบบที่เรียกว่า การทำสังฆกรรม การลงมติพระสงฆ์เปล่งวาจา แสดงว่ายืนยันว่าการทำสังฆกรรมเหมาะสม แทนการยกมือเวลาประชุมกัน พระสงฆ์จะเอ่ยคำว่าสาธุแทน

     สำหรับฆราวาส คนสามัญ เวลาทำบุญและพบผู้ที่ทำบุญอยู่ ไม่ว่าจะบิณฑบาต รู้สึกชื่นชมยินดีกับบุญกุศลที่ผู้อื่นและตนทำ ควรตั้งสติมั่น พนมมือยกขึ้นเสมอศีรษะและเปล่งวาจาสาธุ ทางพระพุทธศาสนาว่าผู้ใดกล่าวจะได้บุญ เพราะคือบุญกิริยาสิบประการ พระพุทธเจ้าว่าคือบุญสำเร็จเมื่อได้อนุโมทนาส่วนบุญ จัดได้ว่าผู้ที่กล่าวคำว่าสาธุ อย่างจริงใจ คือการอนุโมทนาบุญพร้อมกับการบำเพ็ญบุญกับผู้อื่น คนโบราณว่าจะได้ผลบุญเช่นกัน

     คนรุ่นใหม่อย่าลืมเวลาทำบุญ พบผู้ที่ทำบุญและ จะอวยพรให้ผลบุญที่ตนทำให้ผู้อื่นได้บุญเสมอตนควรเยคำว่าสาธุ อย่างจริงใจ ตนเองจะได้บุญเพิ่มขึ้น เพราะยินดีกับการร่วมทำบุญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: