โบราณว่า อย่าทำในวันพระ บาปหนัก ไม่ได้บุญ

โบราณว่า อย่าทำในวันพระ บาปหนัก ไม่ได้บุญ

วันพระจะปรากฏในปฏิทินแต่ละสัปดาห์ เพราะอุบายให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดฟังธรรม บ่มเพาะความดี ขัดเกลาจิตใจ และพระภิกษุสงฆ์จะได้ร่วมทำกิจกรรมบำรุงพระศาสนา คนรุ่นใหม่คงทราบกันอยู่แล้ว แต่คนโบราณมีการห้ามปฏิบัติบางสิ่ง บางอย่างในวันพระ คุณทราบหรือไม่ว่าเพราะอะไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายพร้อมเหตุผล

     ห้ามเผาผี ยามเมื่อมีการตายธรรมเนียมชาวพุทธจะต้องทำการปลงศพ และคนไทยส่วนใหญ่จะเลือกการเผาศพ เพราะง่ายสำหรับลูกหลาน ไม่สร้างภาระเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศล แต่เนื่องจากพิธีกรรมต้องอาศัยพระสงฆ์ประกอบพิธี การเผาศพในวันพระ ที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติกิจสงฆ์ ไม่ว่างที่จะประกอบพิธีกรรม ฉะนั้นคนโบราณจึงออกอุบายว่าห้ามเผาผีในวันพระเพราะไปรบกวนพระสงฆ์จะบาป

     ละเว้นความชั่ว ความเชื่อคนโบราณเชื่อว่า การละเว้นการทำความชั่วในวันพระ จะได้บุญ คนสมัยก่อนจะออกอุบายให้ลูกหลานละเว้นจากการทำผิดศีลห้า อย่างการห้ามมิให้พ่อค้าเนื้อสัตว์ทำการฆ่าสัตว์ในวันพระ

     ห้ามกีฬาที่มุ่งการทำร้ายกัน อย่างการชกมวย ในวันพระใหญ่ อย่างน้อยที่สุดจะบ่มเพาะจิตใจที่หยาบกระด้างลดลง

     ห้ามมีเพศสัมพันธ์ ทางพระพุทธศาสนามิได้ยึดว่าการเสพสังวาสคือสิ่งไม่ดี แต่คือเครื่องบ่มเพาะกามตัณหาการที่หญิงชายมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง จิตใจจะหมกมุ่นแต่ราคะ ฉะนั้นการที่คนโบราณห้ามมิให้สามีภรรยา ชายหญิงที่ลักลอบเสพกาม มีเพศสัมพันธ์ในวันพระ จะลดกิเลสลง คนสมัยก่อนยังมีความเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวันพระฤทธิ์เดชเทวดาอารักษ์ตนเอง ฤทธิ์จะน้อยลงและจะปกป้องรักษาตนได้น้อย ทำให้มีช่องว่างให้มาร เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาทำร้าย

     ในฐานะชาวพุทธควรตระหนักเรื่องบาปบุญคุณโทษ และความสำคัญวันพระเพราะ คนโบราณเชื่อว่าจิตใจคนจะดีขึ้น เมื่อมีโอกาสละเว้นสิ่งที่จะก่อกิเลสในใจ การที่ห้ามเผาผี ที่จะรบกวนกิจพระสงฆ์ ละเว้นความชั่วจิตใจจะผ่องใส ห้ามมีเพศสัมพันธ์ลดกิเลสราคะ ล้วนจะส่งผลเรื่องการครองตนอยู่ในศีลธรรมที่ทั้งฆราวาสและพระสงฆ์ดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างนานแสนนาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: