พระผงพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วัดป่าภูก้อน


พระผงพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วัดป่าภูก้อน


อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม นั่นคือ “วัดป่าภูก้อน” บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ที่มีทั้งความร่มรื่นและความสวยงามของเสนาสนะต่างๆภายในวัด ไม่ว่าจะเป็น องค์ปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ และพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน ที่มีนามว่า “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” อันเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชน โดยพระพุทธรูปไสยาสน์ ปางปริพนิพานองค์นี้ สลักด้วยหินอ่อนขาว มีความยาวกว่า ๒๐ พระเศียรหนักถึง ๕๕ ตัน งบประมาณในการสร้างราว ๕๐ ล้านบาท สร้างเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๕๑


     ต่อมาได้มีการสร้าง “พระผงพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ประชาราษฎร์รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นที่ระลึกผู้มีจิตศรัทธา ส่งเสริมร่วมสร้างพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ โดยสร้างจากผง มีสีขาวนวล ออกแบบเป็นรูปใบโพธิ์ ด้านหน้าขึ้นรูปเป็นองค์พระพุทธไสยาสน์ ใต้ภาพสลักคำว่า “ภูก้อน” ส่วนด้านหลังสลัก “๘๔ ในหลวง ๕ ธ.ค.๒๕๕๔” ถือว่ามีความเป็นมงคลในทุกๆด้าน

ภาพ : พระผงพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วัดป่าภูก้อน โดย Napapawn

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: