พระอุปคุตนาคปรก หลวงพ่อถาวร วัดปทุมวนาราม

พระอุปคุตนาคปรก หลวงพ่อถาวร วัดปทุมวนาราม

พระอุปคุต” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระบัวเข็ม เป็นพระอรหันต์สาวกรูปหนึ่ง ปรากฎชื่อเสียงในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า เป็นพระที่ให้พุทธคุณทางด้านคุ้มครองป้องภัยเป็นหลัก เพราะคำว่า “อุปคุต” มีความหมายถึงการรักษาและคุ้มครอง พระอุปคุต ยังให้ผลทางด้านโชคลาภที่ดีเลิศอีกด้วย

     ในระยะหลัง มีการสร้างพระอุปคุตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือ “พระอุปคุตนาคปรก” หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร วัดปทุมวนาราม กทม. เป็นพระอุปคุตที่สร้างขึ้นในศิลปะเขมร มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นปางนาคปรกเศียรเดียว ที่สื่อถึงอานุภาพด้านการป้องกัน แคล้วคลาด ทรัพย์สินเงินทอง เมตตามหานิยมโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองอีกด้วย

     สำหรับการบูชาพระอุปคุต ควรบูชาด้วยดอกไม้หอม ของหอม ธูปเทียน ทุกๆวันพระ จากนั้นจึงอธิษฐานจิตในสิ่งที่ตนปรารถนาต่อหน้าพระอุปคุต ขณะเดียวกันในปัจจุบันยังมีความศรัทธานับถือพระอุปคุตอยู่มาก โดยเฉพาะในพิธีกรรมสำคัญๆ ก็จะขาดพระอุปคุตไม่ได้เลย โดยจะมีการอัญเชิญพระอุปคุตในระหว่างการทำพิธีกรรม เพื่อให้พิธีกรรมนั้นๆเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปด้วยดี

ภาพ : พระอุปคุตนาคปรก หลวงพ่อถาวร วัดปทุมวนาราม โดย ก.นัยจัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: