เตือนภัยธรรมชาติ ! วิธีสังเกต ท้องฟ้า ทะเล และพื้นดินก่อนพายุเข้า


เตือนภัยธรรมชาติ ! วิธีสังเกต ท้องฟ้า ทะเล และพื้นดินก่อนพายุเข้า


ปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝนประเทศไทยตั้งแต่ครั้งโบราณนานมาประสบปัญหาพายุฤดูร้อน อย่างสม่ำเสมอไปกระทั่งหมดมรสุม ก่อนที่ภัยพายุเข้ามา ภูมิปัญญาคนโบราณสอนลูกหลานไว้ว่าให้สังเกตปรากฏการณ์อะไรบางอย่างและหาทางป้องกันอย่างทันท่วงที ที่บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ท้องฟ้า คนโบราณสอนลูกหลานว่า ก่อนพายุจะเข้าต้องสังเกตท้องฟ้ามีสีเหลือง เพราะคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจากการที่เมฆชั้นล่างสุดลอยตัวลงต่ำและควบแน่นจากละอองน้ำจำนวนมาก จะตกลงมาเป็นฝนตามวัฏจักรของน้ำ แล้วมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านละอองน้ำที่ว่าจนเกิดการหักเหของแสงเป็นสีส้มแดง สีเหลืองปรากฏบนท้องฟ้าแล้วแต่การหักเหของแสงอาทิตย์ขณะนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดตอนเย็น หรือเช้าตรู่ องศาการส่องจากมุมแสงอาทิตย์จะทแยงจากมุมท้องฟ้าสู่ละอองน้ำพอดี ที่กล่าวมาคือภูมิชาวประมงอาชีพที่หาปลาทะเลเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่า อุกาฟ้าเหลือง ชาวประมงที่ออกหาปลาในทะเลรุ่นก่อนพบและคุ้นเคยกับปรากฏการณ์ที่ว่า จนเกิดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าจะเกิดพายุฝนในที่สุด นานวันเมื่อเกิดซ้ำ ๆ กันบ่อยครั้ง ชาวประมงที่ทำอาชีพนี้นาน ๆ จะตกผลึกเป็นความเชื่อสืบรุ่นสู่รุ่นว่าไม่ควรออกทะเลหาปลา


     ทะเล ปกติทะเลจะมีคลื่นลมแต่ก่อนที่พายุเข้าคลื่นทะเลจะสงบ นิ่ง คนโบราณสอนลูกหลานว่าอย่าไว้ใจเพราะไม่นาน พายุใหญ่จะเข้า เพราะกลไกคลื่นในทะเลคืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมบริเวณทะเล ลมบกและลมทะเล คราใดที่ไม่สมดุล คลื่นทะเลจะไม่มี ส่วนปลาในน้ำจะว่ายวนไปมาแบบไร้ทิศทางไม่เหมือนเมื่อก่อน เพราะปลามีประสามสัมผัสพิเศษที่ทราบความไม่สมดุลบางอย่างก่อนพายุเข้า

     พื้นดิน ปกติบนพื้นดินที่คนอยู่อาศัยมีความกดอากาศอยู่แต่คนที่อาศัยอยู่บนโลกไม่รู้สึก เพราะเคยชิน ก่อนพายุเข้าความกดอากาศต่ำ แร่ธาตุในดินจะระอุขึ้นมาเพราะอากาศที่กดไว้ไม่มาก เมื่อแร่ธาตุระอุพื้นดินจะร้อน มดดำที่อาศัยทำรังอยู่บริเวณใต้พื้นดินจะรู้สึกและรีบคาบไข่ออกมา ปรากฏการณ์ที่ว่าคือภูมิปัญญาคนโบราณที่สังเกตพบแล้วสอนลูกหลานสืบกันมา

     คนรุ่นใหม่คงทราบว่าพิษภัยจากพายุมาบ้างแล้ว ควรตระหนักและจดจำวิธีการสังเกตท้องฟ้า ทะเล และพื้นดินอย่างน้อย สิ่งที่คนโบราณสอนไว้จะคอยเตือนภัย เตรียมรับมือ ก่อนที่จะสายเกินแก้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: