คำทำนาย จากการเสี่ยงทายในพิธีแรกนาขวัญ พืชมงคลปี 62

คำทำนาย จากการเสี่ยงทายในพิธีแรกนาขวัญ พืชมงคลปี 62

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คือ พิธีกรรมที่เริ่มมีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งวันนี้ คำทำนายจากการเสี่ยงทายปี 62 มีอะไรบ้าง บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     พระราชพิธีจัดขึ้นเพื่อสิริมงคล บำรุงขวัญเกษตรกรชาวนา และชาวไทยที่ต้องพึ่งพาการเพาะปลูกเลี้ยงชีพ เป็นพิธีทางพราหมณ์ เพราะคติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่า การเริ่มต้นการหว่านเมล็ด ผลจะสำเร็จดี ตั้งแต่อดีตเมื่อคราใดเริ่มพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แสดงสัญญาณว่าเริ่มเพาะปลูกได้แล้วโดยประวัติบันทึกว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์ จะเสร็จเป็นองค์ประธาน ก่อนเริ่มพิธีพระยาแรกนาจะตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งมานุ่งทับผ้านุ่งเดิมชั้นหนึ่งผ้านุ่งที่ว่า มีผ้านุ่งสามผืน คือผ้านุ่งที่มีความยาว หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ แสดงปริมาณน้ำฝนที่จะมีในระหว่างปี ผ้านุ่งยิ่งสั้นแสดงน้ำว่าน้ำจะยิ่งมาก เพราะสมัยก่อนธรรมชาติคนทำนาจะนุ่งผ้าสั้นสูงเมื่อน้ำมาก และจะนุ่งผ้ายาวเวลาน้ำน้อย และปี 62 พระยาแรกนาหยิบได้ผ้าที่มีความยาว ห้าคืบคำพยากรณ์ว่า น้ำจะพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลดี น้ำท่าบริบูรณ์ ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

     ปี 62 พระโคแรกนา คือ พระโคเพิ่มและพระโคพูล เสี่ยงทายพระโคกิน ข้าว น้ำ หญ้า พระโคกินข้าวคำพยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินน้ำกินหญ้า คำพยากรณ์ว่า น้ำท่าบริบูรณ์ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

     สมัยก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยพระมหากษัตริย์ผู้ที่มีอำนาจปกครองสูงสุดร่วมพิธี คนโบราณศรัทธาว่าผู้ที่มีฐานะสมมุติเทพ จะเสริมสร้างกำลังใจกับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกร เพราะจะสร้างความรู้สึกว่ามีการเริ่มต้นอย่างมงคลและจะสำเร็จได้ผลผลิตตามต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: