เรื่องเร้นลับกับปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวง

เรื่องเร้นลับกับปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวง

ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาสงสัยไหมว่า เหตุการณ์สำคัญทำไมบังเอิญปรากฏยามคืนพระจันทร์เต็มดวง คติความเชื่อคนโบราณว่า เพราะอำนาจลึกลับอะไรบางอย่างที่พระจันทร์มี แต่คนรุ่นใหม่ยังไม่ทราบแต่ บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายเรื่องราวลึกลับคืนพระจันทร์เต็มดวง

     คติความเชื่อชาวยุโรปโบราณว่าพระจันทร์ส่งผลกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งจะเห็นได้จากความเชื่อของชาวตะวันตกที่ว่ามนุษย์หมาป่าที่มีร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกจะคืนร่างเป็นมนุษย์ในคืนพระจันทร์เต็มดวง

     ข้อสังเกตเพิ่มเติมวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังตรงกับวันเพ็ญหรือวันที่พระจันทร์เต็มดวงทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นด้วย เช่น วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนสามเป็นวันที่ประกอบด้วยองค์สี่ คือหนึ่งเป็นวันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ สองพระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย สาม พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา สี่ ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ซึ่งมีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และวันสำคัญทางประเพณีไทยที่ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงก็คือ วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองหรือแม้กระทั่งทุกวันออกพรรษาของทุกปีที่เราจะเห็นดวงไฟประหลาดพวยพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขง จ.หนองคาย ชาวบ้านบริเวณนั้นเรียกว่าบั้งไฟพญานาค ก็ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด ปรากฏขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงเช่นกัน

     สมัยเด็กๆ ทราบจากการเรียนมาว่าน้ำขึ้นน้ำลงที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นผลอันเนื่องมาจาก แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเห็นได้ชัดที่ชายทะเลในยามค่ำคืน ทั้งนี้เพราะดวงจันทร์ได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของโลก และทฤษฎีแรงดึงดูดระหว่างมวลในวิชาฟิสิกส์ ซึ่งโลกกระทำกับดวงจันทร์ และดวงจันทร์กระทำกับโลก แต่ทำไมยังมีปรากฏการณ์สำคัญ และวันสำคัญที่มักจะเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระจันทร์ แรงดึงดูด และการเหนี่ยวนำในวันขึ้นสิบห้าค่ำหรือที่คนไทยมักเรียกติดปากว่า วันเพ็ญ

     ประเทศจีนครั้งสมัยโบราณชาวฮั่นถูกชาวมองโกลรุกราน และพร้อมกันลุกฮือต่อสู้กับชาวมองโกลจนชนะ โดยส่งสารเป็นการติดต่อสื่อสารกันเพื่อเป็นสัญญาณนัดหมายผ่านขนมติดกระดาษสีแดง กระทั่งสำเร็จในคืนพระจันทร์เต็มดวง จนเป็นที่มาของประเพณีการไหว้พระจันทร์จวบจนปัจจุบัน เรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือเรื่องเร้นลับเพราะพระจันทร์เต็มดวง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: