ค้าขายร่ำรวยกับทิศมงคลเสริมฮวงจุ้ย ทิศไหนดีปี 2562


ค้าขายร่ำรวยกับทิศมงคลเสริมฮวงจุ้ย ทิศไหนดีปี 2562


ฮวงจุ้ยคือศาสตร์แห่งความสมดุลที่จะปรับภูมิทัศน์ช่วยจัดแต่ง เสริม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จนกระทั่งมีความสมดุล และความลงตัว ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่สมดุลให้เสริมดวงของผู้อยู่อาศัย และเสริมทำเลที่ตั้งร้านค้า เพื่อทำธุรกิจร้านค้าแต่ละประเภทให้ประสบความสำเร็จ จะให้ดีควรหาทิศมงคลไว้วางสิ่งมงคลทำกิจกรรมการค้า เป็นต้นว่าทิศหันโต๊ะเก็บเงิน บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำทิศแห่งความร่ำรวยทิศไหนดีปี 2562

     ปีกุน พุทธศักราช 2562 ทางฮวงจุ้ยผู้ประกอบการร้านค้าที่มีร้านค้าหันหน้าไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปี 2562 จัดว่าเป็นทิศมงคลร่ำรวย และผู้ที่ประสงค์จะตัดสินใจเปิดกิจการใหม่ ควรเลือกทำเลที่ตั้งที่มีการไหลเวียนของอากาศสะดวก สุขภาพพลานามัยจะสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยและการไม่เจ็บป่วยคงไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล มีเวลาวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ เมื่อมีการวางแผนที่ดีจะเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ ลดความผิดพลาดในการทำงานเกิดผลการดำเนินธุรกิจที่ดี ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการมีสุขภาพจิตดี มีจิตอยากจะบริการ ลูกค้าจะมาอุดหนุนเพียงเท่านี้ผลที่ได้รับก็คือ มีเงินไหลเข้า เงินจะไม่ไหลออก อย่าลืมเลือกทิศเหนือเป็นทิศเปิดร้าน ทำความสะอาดบริเวณทิศเหนือ อย่าให้มีขยะ ไม่ควรมีน้ำขังและควรประดับลูกบอลคริสตัลเป็นสัญลักษณ์ของการกระจายคลื่นแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จัดแต่งดอกไม้เสริมความมั่งคั่ง กระจายกระแสพลังซี่ให้ไหลเวียนภายในร้านค้า และที่พักอาศัย เป็นการแก้ไขจุดอับร้านค้าแต่ส่วนมากใช้แก้ปัญหาเมื่อเกิดการไม่ปกติของสุขภาพของผู้อยู่อาศัยอันมีผลเนื่องมาจากศีรษะความเครียด ควรเลือกสิ่งประดับ กรอบรูป โมบายลูกบอลคริสตัล ประดับร้านค้าจะเสริมทิศมงคล


     สำหรับปี 2562 อาชีพอื่นที่ไม่ต้องค้าขาย ต้องทำงานที่โต๊ะทำงานควรปรับทิศโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เพราะผลงานจะดี แต่ควรระวังทิศใต้คือทิศประจำธาตุไฟที่เป็นทิศพิฆาต คือทิศไม่ดี ควรหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมใด ๆ กับทางทิศใต้โดยเด็ดขาด

     ฮวงจุ้ยดีและทิศดีจะเสริมปี แต่ไม่สำคัญว่าทิศใด เรื่องทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบคู่แข่งขันการสัญจรไปมาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาอุดหนุนกิจการของเราได้สะดวกมากกว่าคู่แข่งขันที่มีทำเลที่มีการสัญจรไม่สะดวก

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: