เหรียญพระพุทธสันติ วัดสันติวนาราม จ.เลย


เหรียญพระพุทธสันติ วัดสันติวนาราม จ.เลย


“พระพุทธสันติ” คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ วัดสันติวนาราม อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปที่สวยงามและทรงคุณค่าแห่งพุทธศิลป์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงคานมาอย่างยาวนาน ด้วยความศรัทธานี้จึงทำให้มีการสร้างเหรียญรูปเหมือนพระพุทธสันติขึ้นมา โดยหนึ่งในนั้นคือ “เหรียญพระพุทธสันติ” สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา วัดสันติวนาราม ปี 2523 โดยเป็นเหรียญทรงกลมขนาดเล็ก ด้านหน้าเหรียญสลักเป็นรูปเหมือนพระพุทธสันติ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้ม ด้านข้างเหรียญสลักคำว่า "พระพุทธสันติ" "สุขศุภรังษี" ด้านหลังเหรียญเป็นอักขระเลขยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ สลักคำว่า "ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา" วัดสันติวนาราม อ.เชียงคาน จ.เลย ระบุวันเดือนปีที่สร้างคือ "24-26 ก.พ. 2523"


     สำหรับวัดสันติวนาราม เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในอ.เชียงคาน จ.เลย เพราะนอกจากจะประดิษฐานพระพุทธสันติแล้ว ภายในวัดยังมีมณฑป ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง โดยมีสาธุชนเข้ามาสักการะ ทำบุญและชมความงามภายในวัดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรอบๆบริเวณวัดยังเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติกรรมฐานอย่างมาก

ภาพ : เหรียญพระพุทธสันติ วัดสันติวนาราม จ.เลย โดย Napapawn

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: