สงสัยมานาน? ทำไมวันไหว้ครู ต้องเป็นวันพฤหัสบดี


สงสัยมานาน? ทำไมวันไหว้ครู ต้องเป็นวันพฤหัสบดี


ธรรมเนียมปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการจะมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดต้องจัดให้มีพิธีไหว้ครู และตั้งแต่เล็กจนโต จะไหว้กันในวันพฤหัสบดี ทำไมต้องเลือกวัน สมัยใหม่อาจเลือกฤกษ์สะดวกเพราะ วันที่เหมาะสมครูอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่อาจไม่ว่าง แต่ความเชื่อคนโบราณจะเลือกวันพฤหัสบดี เพราะฤกษ์ดีสำหรับพิธีไหว้ครู เพราะอะไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     สมัยใหม่การไหว้ครู โรงเรียนจะเลือกวันสะดวก แต่ส่วนใหญ่พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีเพราะความเชื่อชาวศาสนาพราหมณ์ว่า มีเทพองค์หนึ่งของชาวพราหมณ์ทรงพระนามว่า พระพฤหัสบดี พระนามเดิมว่าพระครุเทว ครุพ้องเสียงกับครุในภาษาบาลีแปลว่าหนัก เปรียบกับผู้ที่แบกรับภาระในการสั่งสอนอบรมจรรยา มารยาท วิชาการจนในที่สุดภาษาไทยนำมาเรียกผู้ที่สอนวิทยาการที่ว่า ว่าครู

     คนโบราณมีคติความเชื่อว่า วันพฤหัสบดีคือวันที่มีกำลังเทพแรงรองลงมาจากวันศุกร์ แต่การไหว้ครูไม่เลือกวันศุกร์ เพราะวันศุกร์คือวันกำลังเทพฝ่ายรุกฆาต เปรียบกับวันเทพฝ่ายบู๊ เป็นวันที่กำลังวันไม่ดีในทางบุ๋น ฉะนั้นจึงเลือกวันพฤหัสบดีแทน สอดคล้องกับคติความเชื่อชาวศาสนาพราหมณ์ว่า วันพฤหัสบดีคือวันจอมเทพฝ่ายวิชาการ และอีกความเชื่อว่าวันพฤหัสบดีมีดาวพระเกตุคุ้ม มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองควรเลือกเป็นวันไหว้ครู


     ทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวพฤหัสคือดาวแห่งการศึกษาเล่าเรียน ศิลปะวิทยาการ ฉะนั้นชาวไทยเลือกวันพฤหัสบดีเป็นวันไหว้ครู

     สมัยโบราณพิธีไหว้ครูเริ่มง่าย ๆ จากการเตรียมธูปเทียนแพร หมากพลู กับ พานไหว้ครูมีหญ้าแพรกแทนความอดทน เพียรพยายาม ข้าวตอกแทนวินัย ดอกเข็มแทนสติปัญญา ดอกมะเขือแทนความเคารพ อภิวันท์ จากนั้นนักเรียนเปล่งคำไหว้ครู จนจบและมอบพานไหว้ครูแก่ครู ก้มกราบ ในพิธีควรนำหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน วางไว้ในพิธีจะเป็นมงคล

     คงทราบกันแล้วว่าการไหว้ครูเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียนจะเลือกจัดในวันพฤหัสบดีที่สาม ในเดือนแรกที่มีการเรียนการสอน เพราะอุบายคนโบราณเชื่อว่าจะสร้างกำลังใจ และเสริมดวงเรื่องการสอนให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: