การงาน การเรียน การค้ารุ่งเรือง กับการบูชาเจ้าที่เจ้าทาง ที่คนโบราณสอนไว้


การงาน การเรียน การค้ารุ่งเรือง กับการบูชาเจ้าที่เจ้าทาง ที่คนโบราณสอนไว้


เจ้าที่ เจ้าทางอยู่คู่กับความเชื่อคนไทยมานานแสนนาน จนเรียกได้ว่าแยกกันไม่ออกจากรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ ลองสังเกตว่าจะวันสำคัญ อย่างการย้ายที่อยู่ออกหรือเข้าใหม่ ก่อนทำพิธีสำคัญอะไรจะต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเสมอ คติความเชื่อคนโบราณว่าเจ้าที่เจ้าทางมีหลายแบบไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้ง อยู่ในบริเวณบ้าน จะไหว้อย่างไรจุดธูปกี่ดอกดี วันนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ชาวไทยสมัยโบราณจะคุ้นเคยกับเจ้าที่เจ้าทางแบบ ศาลพระภูมิ เป็นแท่นบูชา สำหรับเทวดาได้อยู่อาศัยมีลักษณะเป็นเรือนปูนทรงเดียวกับราชวังสมัยโบราณ มีเสาตั้งขึ้นมาหนึ่งเสาและมีฐานปูนซีเมนต์สี่เหลี่ยมที่ด้านล่าง มีขนาดสูงจากพื้นไม่เกินสองเมตร มีที่สำหรับจุดธูปเทียนวางไว้ด้านหน้าศาล แต่ชาวจีนจะรู้จักเจ้าที่เจ้าทางแบบตี่จู๋เอี๊ย คือศาลเจ้าทรงแบบเก๋งจีน คนจีนจะเชื่อว่าเทพที่อยู่ใกล้ ๆ ชิดมากที่สุด เป็นเจ้าที่ที่ดูแลปกปักษ์รักษาเจ้าของบ้าน จะมีการทาสีแดงทั้งหลังมีมังกรอยู่รายล้อม ประดับประดาด้วยโคมไฟสีสวยงาม การไหว้ส่วนใหญ่จะไหว้ในวันสราทจีน ตรุษจีนรับส่งเสด็จเจ้าตามประเพณีจีน วันที่หนึ่ง ที่คนจีนเรียกว่าชิวอิกและวันที่สิบห้าที่คนจีนเรียกว่าจับโหงวตามปฏิทินจันทรคติจีนในแต่ละเดือน เครื่องเซ่นไหว้ตามฐานะที่เจ้าของบ้านจะหามาได้


     นอกจากนี้ ชาวไทยยังวางศาลพระภูมิไว้ที่ดินกลางแจ้ง เพื่อเป็นที่อยู่ของเทวดา แล้วจะไหว้แบบไหนอย่างไรกัน การไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่กรณีที่อยู่บริเวณที่อยู่อาศัย หน่วยงาน กรณีนี้เรียกว่า ผีบ้านผีเรือน จุดธูปหนึ่งดอก ศาลพระภูมิไว้ที่ดินกลางแจ้งจุดเก้าดอก เจ้าป่าเจ้าเขา อันเชิญเทวดารุกเทวา ใช้ธูปสิบหกดอก

     ส่วนเครื่องเซ่นไหว้ ตามแต่ฐานะแต่ขาดไม่ได้คือผลไม้ที่ไหว้เจ้าที่ แล้วแต่ผู้ไหว้จะหาได้ ส่วนใหญ่คือแอบเปิ้ล เหมาะสำหรับอาชีพค้าขาย คนสูงอายุ หมายความว่า ความสุข ส้ม เหมาะสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แสดงอำนาจ บารมี สับปะรด เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา แสดงความรอบรู้ ลำไย ผลไม้แผ่กิ่งก้านสาขาเหมาะสำหรับผู้ไหว้ที่เป็นผู้นำ เป็นต้น

     ความเชื่อคนไทยว่าเมื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เจ้าที่เจ้าทางเกิดความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ พลังจากศรัทธา

     การไหว้สักการะเจ้าที่เจ้าทาง คือความเชื่อที่ชาวไทยกระทำมาตั้งแต่อดีตจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการบ่งบอกแสดงความเคารพ ศรัทธา จะทำการอันใดเจ้าที่เจ้าทางจะคอยระวังภัยให้ ดังนั้น ก่อนทำพิธีอะไรอย่าลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเสมอ อย่างน้อยจะสร้างความรู้สึกสบายใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: