รูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ


รูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ


วัตถุมงคล “หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ จ.นครปฐม” มีอยู่หลายรูปแบบ สร้างขึ้นตามวาระและโอกาสอันเหมาะสม หากแต่โดยส่วนมากวัตถุมงคลหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระนั้น มักจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสือรวมอยู่ด้วย หรือจะเป็นเครื่องรางต่างๆก็เช่นกัน ขณะเดียวกัน วัตถุมงคลอันเป็นที่นิยมของหลวงพ่อเปิ่นก็มีอยู่หลายรุ่น หนึ่งในนั้น คือ “รูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อเปิ่น” สร้างขึ้นเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น หล่อลอยองค์ขนาดเล็ก ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ มีความสวยงามแบบเดิมๆ มีอานุภาพหลากหลายประการ ทั้งด้านคุ้มครองแคล้วคลาด ป้องกัน และอื่นๆ อาราธนาขึ้นคอเป็นมงคลอย่างมาก


     สำหรับ “หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ จ.นครปฐม” พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพุทธาคม ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ มักจะชอบปลีกวิเวกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะป่าเขาลำเนาไพรอย่างไม่เกรงกลัวต่อภยันตราย และร่ำเรียนวิชากับครูบาอาจารย์หลายท่าน ขณะเดียวกันหลวงพ่อเปิ่นท่านยังมีเมตตาต่อญาติโยมอย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ทำให้ญาติโยมและสานุศิษย์จำนวนมากต่างเคารพศรัทธาเลื่อมใสไม่เสื่อมคลายมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ : รูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ โดย มหา เก้ายอด (มาโนช วัฒนะ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: