ลากเส้นผิดชีวิตเปลี่ยน โบราณว่าเส้นสายลายเซ็นจะชี้อนาคต


ลากเส้นผิดชีวิตเปลี่ยน โบราณว่าเส้นสายลายเซ็นจะชี้อนาคต


ในทางกฎหมายกำหนดให้ลายเซ็นคือเครื่องแสดงอัตลักษณ์แห่งตัวตน เพราะมนุษย์ทุกคนจะเซ็นไม่เหมือนกัน ลายเซ็นเป็นสัญลักษณ์แทนเจ้าของ มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพราะเริ่มมีการประดิษฐ์ตัวหนังสือใช้ในการสื่อสาร สำหรับการลงนามเป็นลายเซ็นคนไทยใช้ในการกระทำสัญญา หรือลงนามในเอกสารต่าง ๆ ทางกฎหมาย จนคนโบราณมีการดูบุคลิกคนว่า เป็นคนแบบไหนจากลายเซ็นมานานแล้วและจะแนะนำให้ลูกหลานระวังเรื่องการขีดเส้นสายลายเซ็นเพราะ คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าลากเส้นผิดชีวิตจะเปลี่ยน อย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ระวังการลากเส้นลายเซ็นตัดเข้ามาในตัวเอง คล้ายกับแสดงการทิ่มแทงเข้าส่วนชื่อ คนโบราณว่าจะส่งผลให้ผู้เซ็นลายเซ็นเจ็บป่วย มีผลเสียเรื่องสุขภาพ ฉะนั้นคนที่มีพยัญชนะนำอย่าง ส. และศ. ควรระวังเรื่องการตวัดหางเข้ามาสู่ตัวชื่อ ควรชี้ออกไปด้านบนออกห่าง ๆ ส่วนชื่อ

     ลายเซ็นที่พันกันยุ่งเหยิงโบราณว่าชีวิตจะมีแต่อุปสรรค แก้ปัญหาอะไรที่วุ่นวายไม่ได้ นักธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมควรระวัง การลงนามในเอกสารสัญญาอย่าให้ลายเซ็นพันกันเอง ควรลากออกห่าง ๆ


     สระล่าง ผู้ที่จะเซ็นลายเซ็นที่มีสระล่างในชื่อ ไม่ควรให้ยาวเกินไป เพราะความคติความเชื่อคนโบราณว่า ความคิดในอดีตจะมาย้อนรบกวน โดยเฉพาะเรื่องความรัก รักเก่าที่เคยร้างรา จะตัดขาดจากคนรักไม่ได้ จะหวนหาแต่รักเก่าอยู่ร่ำไป

     อย่าลากหางยาวเมื่อเซ็นจบ เพราะหางที่ลากยาวออกไปอย่างไร้จุดหมาย และน้ำหนักมือจะค่อย ๆ เบาลง คนโบราณจัดว่าเป็นคนเจ้าชู้ปากหวาน ควรงุ้มลงเล็กน้อยโดยที่น้ำหนักหมึกคงเส้นคงเสมอไม่หนักบ้างเบาบ้าง เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น คาดหวังความสำเร็จในการทำงานสูง

     หลีกเลี่ยงลายเซ็นที่มีขนาดไม่คงที่ กล่าวคือ บางครั้งผู้เซ็น เซ็นลายเซ็นใหญ่แต่บางครั้งเล็ก ไม่มีขนาดตัวหนังสือคงที่จัดว่าเป็นคนหลายใจ รวมทั้งอารมณ์ผันแปรได้ง่าย รักง่ายหน่ายเร็ว คนโบราณว่าเป็นคนมากรัก

     ลักษณะลายเซ็นเป็นแค่เครื่องแสดงออกทางจิตใจ อาจสรุปได้เบื้องต้นว่าเจ้าของลายเซ็นมีบุคลิกลักษณะอย่างไร ส่วนความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนลายเซ็นอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้ส่วนหนึ่งแต่มิอาจเปลี่ยนผลกรรมที่เคยทำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: