เหรียญหล่อหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือ ปี 34


เหรียญหล่อหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือ ปี 34 


อีกหนึ่งเหรียญของหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม ที่นับได้ว่าสวยงามแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์น่าสะสมบูชาอย่างมาก นั่นคือ “เหรียญหล่อหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือ ปี 2534” สร้างขึ้นเป็นรูปทรงไข่ เป็นรูปแบบเหรียญหล่อ ด้านหน้าเหรียญสลักรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิบนหลังเสือ ด้านหลังสลักด้วยอักขระเลขยันต์ สลักปีที่สร้างคือ 2534 มีอานุภาพด้านแคล้วคลาด ป้องกัน คงกระพัน อำนาจ และอื่นๆอีกหลายประการ เรียกได้ว่าบูชาอาราธนาขึ้นคอเป็นมงคลยิ่ง เพราะเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บูชา จึงเหมาะสำหรับการสะสมบูชา


     สำหรับ “หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ จ.นครปฐม” ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของญาติโยมมาอย่างช้านาน ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีไว้มาก ท่านเป็นผู้มีเมตตามาก ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดวาอารามให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

ภาพ : เหรียญหล่อหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือ ปี 34 โดย มหา เก้ายอด (มาโนช วัฒนะ)

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: