คนโบราณว่า ผลบุญหนุนส่ง กับวิธีทำบุญรักษาศีลระหว่างวันเข้าพรรษา


คนโบราณว่า ผลบุญหนุนส่ง กับวิธีทำบุญรักษาศีลระหว่างวันเข้าพรรษา


ระยะเวลาที่พุทธเจ้ากำหนดขึ้นสำหรับให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลาคือเทศกาลเข้าพรรษาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว เพราะสมัยพุทธกาลประเทศอินเดียตรงกับห้วงเวลาเดียวกันกับเมืองไทย ชาวบ้านที่อินเดียมีการทำนาเพาะปลูกข้าวเช่นกันกับคนไทย สมัยก่อนชาวบ้านเดือดร้อนจากการที่พระสงฆ์เดินไปเหยียบพืชผลจนเสียหาย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะกำหนดระยะเวลาวันเข้าพรรษา และคติความเชื่อคนโบราณว่าทำบุญรักษาศีลระหว่างวันเข้าพรรษาผลบุญหนุนส่ง อย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     เทศกาลเข้าพรรษาคนเฒ่าคนแก่จะสอนให้ลูกหลานทำบุญแล้วยังปฏิบัติบูชาอย่างอื่นมากมายคือ รักษาศีลห้า ลูกหลานชาวพุทธต้องสำรวม ระวังไม่ให้ล่วงข้อห้าม สิ่งแรกที่คนโบราณจะปฏิบัติสืบทอดกันมานานแสนนาน อันได้แก่ ศีลข้อที่หนึ่งคืองดเว้นการฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ไม่เข่นฆ่า เว้นจากการจ้างวานฆ่า ไม่ประสงค์ร้ายเอาชีวิตผู้อื่น เป็นการไม่สร้างแรงอาฆาตพยาบาทแก้แค้นแก่คู่กรณี

     ศีลข้อที่สอง คือ ไม่ลักทรัพย์ จี้ปล้น ไม่ขโมย ศีลข้อนี้สอนให้ละจากความโลภ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง


     ศีลข้อที่สาม คือ ละเว้นการประพฤติผิดในกาม สำรวมในกายวาจาใจ ครองสติไม่เที่ยวเตร่ในที่อโคจร ไม่แสดงพฤติกรรมผิดลูกผิดเมียผู้อื่น ทั้งการบังคับข่มขืนใจและเลี่ยงการสมยอมเป็นชู้กับสามีภรรยาผู้อื่น ศีลข้อนี้คือเหตุป้องกันการฆ่าข่มขืนดั่งที่เป็นข่าว

     ศีลข้อที่สี่ คือ เว้นจากการพูดเท็จส่อเสียด คำหยาบคายไม่โพส ข้อความด่ากันทางสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เป็นการเลี่ยงการก่อคู่อริ สร้างมิตร

     ศีลข้อที่ห้า คือ ไม่ดื่มสุรารวมทั้งเครื่องดื่มมึนเมา และสารเสพติดทุกชนิด

     ตักบาตรทุกวันพระ เนื่องจากบางคนประกอบสัมมาอาชีพก็จริงแต่บางวันไม่อาจทำบุญตักบาตรได้ อาจมาจากสาเหตุหลายประการ ประการสำคัญหนึ่งก็คือความเกียจคร้านทำให้ต้องนอนตื่นสายไม่ทันเวลาบิณฑบาต เมื่อวันเข้าพรรษาเวียนมาบรรจบครบวาระ คนโบราณได้โอกาสสอนคนลูกหลานว่าควรทำบุญตักบาตร อย่างน้อยวันพระก็ยังดี เป็นอุบายลดความตระหนี่ ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะละเว้นพฤติกรรมชั่ว ทำความดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้นว่าเลิกสูบบุหรี่ เลิกพฤติกรรมไม่ดีบางอย่าง มีสติไม่เกิดราคะ โทสะ โมหะ ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา การทำบุญ คืออุบายจากคนโบราณสอนให้ลูกหลานลดละเลิกพฤติกรรมที่เลวร้ายอย่างที่กล่าวข้างต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: