ทิศฮวงจุ้ยกับมุมพนักงานในที่ทำงาน


ทิศฮวงจุ้ยกับมุมพนักงานในที่ทำงาน


พนักงานมีความสัมพันธ์กับองค์การเพราะ จุดมุ่งหมายองค์การจะสำเร็จต้องอาศัยพนักงาน แต่สงสัยไหมว่าเวลาเดินผ่านจุดบางจุดในที่ทำงานแล้วพนักงานมีความรู้สึกว่า จิตใจสลดหดหู่ไม่อยากจะทำงาน เบื่อหน่ายชีวิต ส่งผลให้ผลการทำงานแย่ แล้วองค์การจะประสบปัญหาการงานไม่ราบรื่น ผลกำไรลด เพราะทิศฮวงจุ้ยไม่สัมพันธ์กับมุมพนักงานในที่ทำงาน บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     วิชาฮวงจุ้ยว่าทิศตะวันตก คือทิศสำคัญที่ออฟฟิตหรือองค์การ บริษัทควรตระหนักเพราะทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าทิศตะวันตกคือทิศที่เกื้อหนุนสอดคล้องกับบริวาร ลูกจ้าง ผู้ใต้บังคับบัญชา ทิศตะวันตกมีความรกรุงรัง มีการวางตู้เอกสารมากมาย มีไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด คือจุดอับ การแก้ฮวงจุ้ยโดยปล่อยเป็นที่โล่งทาผนังสีฟ้าเพราะสีฟ้าใช้เพื่อต้องการความซื่อสัตย์ สร้างความผูกพันกับลูกจ้าง ลูกค้า กระตุ้นความเป็นหนึ่งเดียว สร้างความรัก ความภักดีของลูกจ้างที่มีต่อกิจการ


     ทิศตะวันออก ทิศความรัก ความสามัคคีสำหรับที่ทำงาน ออฟฟิตหรือองค์การ บริษัทใดที่ทิศตะวันออกมีผนังที่หลุดสีลอก เก่าไม่มีการปรับปรุงแต่งแต้มทาสีมานาน ควรแก้ฮวงจุ้ยโดยติดรูปต้นไม้ใหญ่และจัดพื้นที่เป็นบริเวณพักผ่อนจัดหาเครื่องดื่มกาแฟ อาหารว่างบริการ เพราะเสริมเรื่องความรัก ความสามัคคี พนักงานในที่ทำงาน เลือกโซฟาที่นั่งสีชมพู เพราะสีชมพูยังใช้เพื่อต้องการความนุ่มนวล ความห่วงหาอาทร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้าง ลูกค้า กระตุ้นความอยากเข้ามาอุดหนุนกิจการในครั้งต่อไป

     อย่าลืมติดโคมไฟสีโทนอ่อน เลือกสีครีมไว้ทางทิศตะวันตก สีเขียวอ่อนไว้ทางทิศตะวันออก จะเสริมเรื่องธาตุสำหรับทิศทาง เพราะทิศตะวันออกกำเนิดเรื่องธาตุไม้ ทิศตะวันตกทิศกำเนิดธาตุทอง แสงทั้งสองจะเสริมดวงเรื่องพนักงาน อย่างน้อยที่สุดจะเสริมเรื่องจิตวิทยาพนักงาน การทำงานในองค์การเมื่อพนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานผลงานย่อมประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: