คบชู้สู่ชาย ผิดศีล ทำชั่ว ระวังยมบาลจะเล่นงาน


คบชู้สู่ชาย ผิดศีล ทำชั่ว ระวังยมบาลจะเล่นงาน


คนรุ่นตายายจะสอนลูกหลานไว้เสมอว่า ใครทำชั่วต้องลงกระทะทองแดง ความชั่วที่เคยทำไว้ตอนยังไม่ตายต้องบันทึกไว้กับบัญชีหนังหมา การพิพากษาจากยมบาลน่ากลัวสักปานใด แก้ได้ไหม มีจริงหรือแค่เรื่องโกหกบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     คติความเชื่อคนโบราณตั้งแต่สมัยตายาย ว่าเวลามีชีวิตอยู่ ควรทำความดีละเว้นความชั่ว ปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนที่บัญญัติไว้ ผู้ใดทำดีได้ไปสวรรค์ ทำชั่วต้องลงนรก กรรมชั่วดีที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ทำไว้มีคนจดบันทึกไว้ที่ไหน

     เรื่องราวข้างต้นคนโบราณที่เป็นพุทธศาสนิกชนกล่าวว่า เมื่อทุกคนตายไปจะมีเทพองค์หนึ่งชื่อพระยายมราช เทพองค์นี้มีคติความเชื่อคนโบราณว่าคือตำแหน่ง และดำรงตามวาระ พระยายมราชองค์ปัจจุบันที่จะพิพากษาวิญญาณคนตอนที่ตายไปแล้ว ชาติกำเนิดสมัยพุทธกาลเป็นเจ้าเมือง มีหน้าที่ตัดสินคดีแต่ครั้งหนึ่งจำใจต้องตัดสินความบิดาตนเอง ซึ่งไปฆ่าคนตาย กฎหมายสมัยก่อนคนที่ฆ่าคนตายจำต้องตายตกไปตามกัน เจ้าเมืองตกอยู่ในภาวะลำบากแต่จำใจสั่งประหารบิดาตนเอง เมื่อเจ้าเมืองสิ้นอายุขัยเหตุแห่งความยุติธรรมที่เคยทำไว้ จนเทพชั้นสูงแต่งตั้งบรรดาศักดิ์เป็นพระยายมราช ทำหน้าที่ตัดสินความวิญญาณผู้ตาย ข้างกายมีเทพกุมภัณฑ์สองตนคือสุวรรณ และสุวาน เทพที่ว่ารูปกายเป็นยักษ์บุคลิกเป็นชายตัวเล็ก รูปร่างไม่สูงมากนัก


     ในความเชื่อชาวจีนเชื่อว่าพระยายมราชคือเปาบุ้นจิ้น ที่กลางวันพิพากษาคดีความที่โลกมนุษย์ แต่กลางคืนลงไปพิพากษาคดีความที่ยมโลก เหตุนี้เองคติความเชื่อชาวจีนเชื่อว่าเปาบุ้นจิ้นมีใบหน้าสีดำ ส่วนบริวารรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มีเศียรเป็นสัตว์ต่าง ๆ ทำหน้าที่คอยตรวจบันทึกว่าผู้ตายเคยทำกรรมชั่วอะไรบ้าง บันทึกที่ว่าเรียกว่าบัญชีหนังหมา บัญชีนี้จะตั้งอยู่บนแท่นคล้าย ๆโต๊ะสูงท่วมศีรษะคน บัญชีหนังหมามีลักษณะคล้ายหนังสือเล่มใหญ่ ๆ เชื่อว่าทำจากหนังสุนัข จนเรียกว่าบัญชีหนังหมา จะบันทึกเรื่องราวกรรมชั่วกรรมดีที่เคยทำตอนมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ มีลักษณะปกเป็นหนังแข็ง มีกระดาษหนาสีน้ำตาล ตัวอักษรสีดำจารึกในเนื้อกระดาษคือกรรมที่ได้รับการชดใช้หรือการ อโหสิจากเจ้ากรรมนายเวรแล้ว แต่กรรมที่กระทำยังไม่ได้รับผลจะปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน กรรมชั่วดีจะระบุตามหน่วยกรรมบุญอย่าง ตอนมีชีวิตอยู่ ทำบาปเคยคบชู้สู่ชาย ต้องรับกรรม คือการปีนต้นงิ้ว โดนหอกแหลมแทง แต่ผู้ใดที่มีกรรมดีมีมากจะได้ไปสู่สวรรค์เป็นเทพชั้นล่างกลางสูงตามแต่กำลังหน่วยบุญที่เหลือ

     บาปบุญมีจริงจงอย่าประมาท คนที่ยังมีชีวิตอยู่จงหมั่นสร้างความดี เพราะอย่างน้อยความดีจะอยู่ทน ชดเชยกรรมชั่วที่ลบล้างไม่ได้ เรื่องบันทึกกรรมชั่วดีเล่าขานจากคนโบราณอาจต่างกันออกไป ตามลัทธิความศรัทธา ส่งเสริมทุกคนทำความดีละเว้นความชั่ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: